Lansio prosiect twristiaeth wledig Cymru ac Iwerddon sy’n ceisio denu rhagor o dwristiaid

27 Ebrill 2022

Lansiwyd prosiect Ewropeaidd newydd sy’n werth €3 miliwn yn ddiweddar, a’i nod yw hybu twristiaeth gynaliadwy mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru ac Iwerddon.

Academydd yn Aberystwyth yn ymchwilio i ffynonellau tywydd y gofod

01 Ebrill 2022

Bydd academydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i faes magnetig yr Haul, un o’r ffenomenau mwyaf hynod a phwysig mewn astroffiseg fodern, mewn prosiect sy'n defnyddio telesgop solar mwyaf pwerus y byd.

Cynhadledd Lovelace yn dathlu merched ym myd cyfrifiadura yn 15 oed

05 Ebrill 2022

Bydd y BCSWomen Lovelace Colloquium, y gynhadledd gyntaf o'i math i ferched sy’n astudio cyfrifiadura, yn 15 oed y wythnos nesaf.

Prifysgol gyntaf Cymru yn dathlu 150 mlynedd o dreftadaeth academaidd

07 Ebrill 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth am gynnal blwyddyn o weithgareddau i nodi 150 mlynedd ers ei sefydlu.

Windrush Cymru: Arddangosfa a ffilmiau yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth

07 Ebrill 2022

Agorodd arddangosfa newydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth yr wythnos hon, yn dangos sut yr ymgartrefodd Cenhedlaeth Windrush Cymru yng Nghymru.

Cymrodoriaeth Cymru’r Dyfodol i hyrwyddo byw’n gynaliadwy trwy gyfrwng celf

12 Ebrill 2022

Bydd astudiaeth newydd gan academydd o Brifysgol Aberystwyth yn canolbwyntio ar gelfyddyd fel modd i ddeall sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein bywydau bob dydd.

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth menter o fri i fyfyrwyr

13 Ebrill 2022

Mae cynnig busnes i gynhyrchu cynnyrch cywarch arloesol a therapiwtig wedi syfrdanu'r beirniaid i ennill cystadleuaeth syniadau busnes i fyfyrwyr Gwobr CaisDyfeisio (InvEnterPrizeeleni.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2022

14 Ebrill 2022

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2022.

Y nofel Fictoraidd ddadleuol sy'n dadlau o blaid deddf a oedd yn rhoi hawl i ŵr briodi chwaer ei wraig ar ôl iddi farw.

21 Ebrill 2022

Mewn erthygl yn The Conversation mae Elizabeth Margaret Duffield-Fuller o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn trafod yr awdur Dinah Craik a’i llyfr ar y ddeddf ddadleuol oedd yn rhoi hawl i ŵr briodi chwaer ei wraig ar ôl iddi farw.

Rwsia: nod rhaglen ‘addysg wladgarol’ yw creu’r genhedlaeth nesaf o ffyddloniaid Putin

21 Ebrill 2022

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Dr Allyson Edwards o Brifysgol Warwick yn edrych ar sut mae plant ysgol o Rwsia yn cael eu cynnull fel rhan o fudiad gwladgarol sy’n annog gwasanaeth milwrol.

Aber yn y Gelli

29 Ebrill 2022

Datblygu robotiaid mwy cyfeillgar a chymdeithasol, 40 mlynedd o deledu Cymraeg, a chwedlau hanesyddol am y corff dynol fydd rhai o'r pynciau a fydd yn ennyn diddordeb cynulleidfaoedd yn y 35ain Gŵyl y Gelli.

Dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd Cymru ac Iwerddon

29 Ebrill 2022

Bydd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon yn serennu mewn ffilm newydd a gaiff ei dangos am y tro cyntaf yn Aberystwyth ar ddiwedd mis Mai.