Rhyfel niwclear: ai lwc ynteu resymeg sydd ei hangen er mwyn ei osgoi? Gwersi argyfwng taflegrau Ciwba, 60 mlynedd yn ddiweddarach

04 Hydref 2022

Ac yntau’n ysgrifennu yn The Conversation ar drothwy nodi 60 mlynedd ers argyfwng taflegrau Ciwba, mae’r Darlithydd Strategaeth a Chudd-wybodaeth Dr Tom Vaughan yn trafod y gwersi sydd i’w dysgu.

Staff a myfyrwyr y Brifysgol i godi arian i uned ddydd cemotherapi Aberystwyth

06 Hydref 2022

Pleidleisiodd myfyrwyr a staff i gefnogi’r uned ddydd cemotherapi yn Ysbyty Bronglais trwy ei gwneud yn Elusen y Flwyddyn y Brifysgol am 2022-23. 

Academydd o Aberystwyth yn bwrw goleuni ar ofnau’r nos yn ei chyfrol gyntaf "ryfeddol"

06 Hydref 2022

Mae llyfr newydd rhyfeddol gan academydd o Aberystwyth yn edrych ar ein credoau difyr, rhyfedd weithiau, am anhwylderau cysgu.

Gig i ddathlu carreg filltir i Brifysgol Aberystwyth

05 Hydref 2022

Bydd gig mawreddog yn cael ei gynnal yn Aberystwyth fis Hydref (15 Hydref) fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed eleni. Wrth nodi’r achlysur, bydd y gig hefyd yn ddathliad o dreftadaeth cerddorol y Brifysgol dros y blynyddoedd ac mae’r lein-yp yn cynnwys llu o’r artistiaid a bandiau sydd wedi bod yn fyfyrwyr yno dros y blynyddoedd.

Cyfrol newydd yn dathlu 150 mlynedd o Brifysgol Aberystwyth mewn 150 gwrthrych

07 Hydref 2022

Caiff creiriau a thrysorau o gasgliadau Prifysgol Aberystwyth sylw mewn cyfrol arbennig a gyhoeddir ddydd Gwener 14 Hydref 2022 fel rhan o’r dathliadau i nodi 150 o flynyddoedd ers agor Coleg Prifysgol cyntaf Cymru.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio Canolfan Deallusrwydd Artiffisial i archwilio technoleg bwysicaf y ddegawd

12 Hydref 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio canolfan newydd i astudio deallusrwydd artiffisial mewn ymateb i dechnoleg sy'n cyflwyno rhai o'r cyfleoedd mwyaf y degawd hwn i weddnewid cymdeithas.

Gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth yn croesawu eclips solar rhannol i Gwm Elan

14 Hydref 2022

Bydd eclips solar rhannol i’w weld dros awyr Cymru y mis yma, ac i nodi hynny bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfres o sgyrsiau a gweithgareddau seryddol yng Nghwm Elan ym Mhowys.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu’r 150

14 Hydref 2022

Myfyrwyr, staff, cyn-fyfyrwyr a chyfeillion Prifysgol Aberystwyth yn dod ynghyd i gicio’r bar ar bromenâd enwog y dref ar gyfer dathliad diwrnod y sylfaenwyr i nodi 150 mlwyddiant y sefydliad.

Canfod heintiau mewn anifeiliaid gyda deallusrwydd artiffisial

17 Hydref 2022

Mae gwyddonwyr wedi datblygu dull cyflymach o ganfod parasitiaid mewn da byw gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial.

Myfyrwraig Ysgrifennu Creadigol o’r adran Dysgu Gydol Oes yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

19 Hydref 2022

Mae awdures a gafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu ar ôl dilyn cyrsiau Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Becws o Gymru yn edrych i fanteisio ar ymchwil gyda chacennau maethlon

20 Hydref 2022

Mae cwmni pobi o ogledd Cymru yn edrych i ehangu ystod eu cynnyrch gyda chacennau mwy maethlon sy’n cynnwys powdr madarch iach, diolch i gymorth ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth.

Rhyfel Wcráin: Dyw Belarws ddim wedi ymrwymo hyd yma i bartneriaeth filwrol agosach â Rwsia - dyma pam

20 Hydref 2022

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod sut y gallai Belarws fod yn agosáu at chwarae rhan amlycach yn rhyfel Rwsia yn Wcráin, ond mae'n cyfeirio hefyd at rai arwyddion bod Lukashenko yn dal i bwyso a mesur y penderfyniad.

Penodi Cyn-Brif Swyddog Milfeddygol yn Athro er Anrhydedd yn Aberystwyth

24 Hydref 2022

Mae Cyn-Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi’i phenodi yn Athro er Anrhydedd yn Ysgol Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg

26 Hydref 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad at y Gymraeg. 

Y rheithgor a ofynnodd i fyd yr ysbrydion am reithfarn - a straeon rhyfedd eraill o'r llysoedd

27 Hydref 2022

Liam Bird, myfyriwr doethuriaeth ac athro rhan amser yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, sy'n ysgrifennu yn y Conversation am ymddygiad mwy rhyfedd gan reithgorau y tu ôl i ddrysau caeedig yr ystafelloedd trafod.

Mererid Hopwood yn ymuno â Phrif Weinidog Cymru am drafodaeth banel yng ngŵyl Lleisiau Eraill yn Aberteifi

27 Hydref 2022

Bydd yr Athro Mererid Hopwood, sydd â Chadair Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, yn cymryd rhan mewn digwyddiad tridiau o sgyrsiau a pherfformiadau yn dathlu'r cysylltiadau diwylliannol a cherddorol parhaus rhwng Iwerddon a Chymru.

Dracula yn 125: sut mae fampir Bram Stoker yn greadigaeth erchyll o anhwylderau cwsg brawychus.

31 Hydref 2022

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Alice Vernon o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn trafod Dracula gan Bram Stocker a pham nad yw’r pŵer yn ei dannedd ond yn y ffordd y mae’n tarfu ar gwsg ei ddioddefwyr.