Ymchwilio i effaith trais ar sail rhywedd ar ddynion a bechgyn yn Nigeria

15 Ionawr 2024

Effaith trais ar sail rhywedd ar ddynion a bechgyn yn Nigeria yw ffocws astudiaeth newydd yn y Brifysgol yn sgil dyfarnu cymrodoriaeth o fri.

Morloi’r Antarctig yn helpu gwyddonydd Aberystwyth i fonitro cynhesu’r môr

12 Ionawr 2024

Bydd morloi yn cynorthwyo academydd o Brifysgol Aberystwyth i fonitro cynhesu’r môr yn yr Antarctig yn ystod taith llong ymchwil y Syr David Attenborough.

Buddsoddiad ymchwil mawr i drawsnewid defnydd tir ym Mhrifysgol Aberystwyth

16 Ionawr 2024

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o gonsortiwm arbenigol newydd a sefydlwyd i helpu Llywodraeth Cymru a gweinyddiaethau eraill y DU i fynd i’r afael ag allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddefnydd tir ac amaethyddiaeth.

Datgloi potensial meillion i leihau defnydd gwrtaith ffermydd - nod ymchwil

16 Ionawr 2024

Mae gwyddonwyr yn anelu at ddatgloi potensial meillion a chodlysiau eraill i leihau defnydd gwrtaith ac allyriadau da byw mewn amaeth, diolch i grant o £3.3 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.

Cogydd dwy seren Michelin yn agor cromen chwaraeon a champfa newydd y Brifysgol

17 Ionawr 2024

Mae cromen chwaraeon newydd Prifysgol Aberystwyth, sy’n cynnwys y diweddaraf mewn offer campfa hunan-bweru, wedi ei hagor gan un o gogyddion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Gyfunol.

Ydy te gwyrdd yn gallu atal clefydau mewn pobl hŷn? Prosiect ymchwil

25 Ionawr 2024

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn profi sut y gall maetholion mewn te gwyrdd effeithio ar afiechydon sy’n gysylltiedig â heneiddio drwy fonitro gweithgaredd ymennydd pobl.

Mamau yn gwnïo cwilt i hybu trafodaethau am fwydo babanod

24 Ionawr 2024

Mae mamau wedi bod yn gwnïo cwilt i annog trafodaethau am y dewisiadau maent yn eu gwneud wrth fwydo babanod, yn rhan o brosiect academydd o Brifysgol Aberystwyth.

Ymateb arweinydd Plaid Cymru i Adroddiad y Comisiwn Cyfansoddiadol

24 Ionawr 2024

Bydd arweinydd Plaid Cymru yn rhoi ei ymateb i adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru mewn digwyddiad a drefnir gan y Brifysgol ar ddiwedd y mis.

Gallai hyfforddiant arogli wneud i gŵn anwes ymddwyn yn well – astudiaeth Prifysgol Aberystwyth

29 Ionawr 2024

Gallai hyfforddiant arogli wneud cŵn anwes ymddwyn yn well, yn ôl astudiaeth newydd gan academyddion o Brifysgol Aberystwyth.

Rhodd sylweddol yn ‘hwb’ i Ysgol Filfeddygol Aberystwyth

30 Ionawr 2024

Bydd myfyrwyr Ysgol Gwyddor Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth yn cael y cyfle i ddysgu mewn sefydliad ymchwil byd-enwog yn y Swistir yn dilyn rhodd sylweddol.

Prosiectau trafnidiaeth Powys a Sir Fynwy yn derbyn grantiau Prifysgol Aberystwyth

31 Ionawr 2024

Mae dau brosiect trafnidiaeth gymunedol ym Mhowys a Sir Fynwy wedi derbyn grantiau gan Brifysgol Aberystwyth.