Cryfderau hanesyddol ac arloesi i yrru dyfodol Aber

02 Chwefror 2024

Yn ôl Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth fe fydd llwyddiant y sefydliad yn y dyfodol yn cael ei adeiladu ar addysg ac ymchwil sy’n creu newidiadau gwirioneddol, yn creu cyfleoedd newydd mewn bywyd, ac yn sicrhau gwelliannau i’r gymdeithas ehangach yn lleol a byd-eang.

Ysgol Filfeddygol Aberystwyth yn cynllunio i ehangu yn sgil cymynrodd hael

01 Chwefror 2024

Mae cynlluniau ar gyfer cyfleusterau ychwanegol yn Ysgol Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth gam yn agosach diolch i rodd sylweddol.

Prifysgol a Meddygfa Deulu yn cydweithio i gynorthwyo cyn-filwyr

02 Chwefror 2024

Mae prosiect yn y Adran y Gyfraith a Throseddeg, sy'n darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaeth cyfeirio rhad ac am ddim i gyn-filwyr a'u teuluoedd yn y DU, wedi mynd i bartneriaeth â meddygfa deulu leol i gynnig cymorth.

Arddangosfa ffotograffiaeth arloesol i ddarlunio dyfodol Cymru, yr Alban a Chatalwnia

07 Chwefror 2024

Ein hacademyddion yn curadu arddangosfa ffotograffiaeth sy'n edrych ar agweddau tuag at annibyniaeth yng Nghymru, yr Alban a Chatalwnia.

Golygydd Hinsawdd y BBC i annerch Prifysgol Aberystwyth

08 Chwefror 2024

Bydd Golygydd Hinsawdd y BBC, Justin Rowlatt, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth fis nesaf.

Disgyblion ysgol yn plannu coed ym mherllan dreftadaeth y Brifysgol

09 Chwefror 2024

Mae disgyblion ysgolion cynradd o ardal Aberystwyth wedi plannu coed afalau mewn perllan dreftadaeth yn y Brifysgol.

Academydd o Aberystwyth yn traddodi darlith yn senedd yr Almaen

09 Chwefror 2024

Yr wythnos hon, cyflwynodd academydd o Brifysgol Aberystwyth, sy’n arbenigwr ar y cynllun Kindertransport, ganfyddiadau ei hymchwil helaeth yn senedd genedlaethol yr Almaen yn Berlin.

£5 miliwn o gyllid i fynd i’r afael â heriau sy’n wynebu cymunedau gwledig Cymru

13 Chwefror 2024

Mae partneriaeth a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn dros £5 miliwn o gyllid i ymchwilio ac archwilio atebion i heriau gwledig.

Gwobr ‘Fuzzy’ i Athro o Aberystwyth

12 Chwefror 2024

Mae ymchwilydd blaenllaw ym maes deallusrwydd cyfrifiadurol o Aberystwyth wedi ennill gwobr ryngwladol bwysig.

Pam y dylai lofruddiodd Brianna Ghey, sy’n eu harddegau, fod wedi parhau’n ddienw

13 Chwefror 2024

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Kathy Hampson, Uwch Ddarlithydd mewn Troseddeg ac arbenigwr ar gyfiawnder ieuenctid, ynghyd â’u chyd-academyddion ym maes Troseddeg Dr Sean Creaney o Brifysgol Edge Hill a’r Athro Stephen Case o Brifysgol Loughborough, yn dadlau nad oedd rhyddhau enwau lofruddion Brianna Ghey, y ddau yn eu harddegau, er lles pennaf cymdeithas.


 

Llunio gwasanaeth prawf sy’n gwasanaethu pobl Cymru yn well

13 Chwefror 2024

Mae academyddion Troseddeg o Brifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at y drafodaeth genedlaethol ynghylch sut y gallai gwasanaeth prawf datganoledig weithio i Gymru.

Prosiect arloesol newydd yn cynnig cyfle unigryw i gyfansoddwyr addawol

21 Chwefror 2024

Bydd cerddoriaeth glasurol gyfoes greadigol yn cael ei chyfansoddi a'i pherfformio yn rhan o brosiect chwyldroadol newydd dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

Y Frenhines yn rhoi gwobr i Brifysgol Aberystwyth am ymchwil parasitoleg

22 Chwefror 2024

Mae’r Frenhines Camilla wedi cyflwyno gwobr o fri i Brifysgol Aberystwyth am ei gwaith parasitoleg arloesol mewn seremoni ym Mhalas Buckingham heddiw (dydd Iau, 22 Chwefror).

Bywyd hwyr y nos cyfrinachol microbau’r Arctig yn destun ymchwil gan wyddonwyr

28 Chwefror 2024

Mae academyddion o Brifysgol Aberystwyth yn ymweld â’r Svalbard yn yr Arctig i ymchwilio i fywyd hwyr y nos microbau.