Datblygiad Gyrfa Ymchwil

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymedig i gefnogi rheoli a chefnogaeth dda o ymchwilwyr a'u gyrfaoedd. Mae gwybodaeth ar gael yma am ein hymrwymiad i'r Concordat i Gefnogi Datblygu Gyrfa Ymchwilwyr, a mentrau eraill sy'n cefnogi Datblygu Gyrfa Ymchwilwyr.