Hwb Cyngor a Chymorth

Oherwydd y sefyllfa bresennol â'r Coronafeirws, mae ein gwasanaethau bellach yn cael eu cynnig o bell dros y ffôn, e-bost neu Microsoft Teams hyd nes y nodir yn wahanol.

I drefnu apwyntiad â chynghorydd myfyrwyr, ewch i'n porth ar-lein. https://aims.aber.ac.uk/ a defnyddiwch y tab Archebu i ddewis slot ar gyfer eich apwyntiad.

Dewiswch:

Brysbennu - os nad ydych yn siŵr pa slot i'w ddewis a phe hoffech siarad â chynghorydd ariannol

Caledi – I gyflwyno ffurflen galedi neu os nad oes gennych arian i dalu am gostau byw sylfaenol.

Cyllid Myfyrwyr - os cewch chi i unrhyw drafferthion gydag arian, e.e. :

  • os gwrthodwyd arian i chi neu
  • os ydych yn poeni am gyllid.

Fel arall:

  • e-bostiwch: cynghorydd-myfyrwyr@aber.ac.uk â'ch ymholiad i ddechrau. Fel arfer, rydym yn ateb ymholiadau electronig o fewn tri diwrnod gwaith.
  • Neu ffoniwch 01970 621761 a gofynnwch inni eich ffonio yn ôl. Byddwn yn rhoi slot amser i chi a dylech fod ar gael yn ystod y slot hwnnw.

Os yw eich ymholiad yn gofyn am ymateb neu drafodaeth fanylach nad oes modd ei chynnal drwy'r drefn frysbennu neu dros e-bost, mae'n bosib y byddwn yn cynnig apwyntiad ichi.

Hyd nes y nodir yn wahanol, dim ond dros y ffôn neu o bell drwy Timau Microsoft  y bydd yr apwyntiadau hyn yn cael eu cynnal.