Cysylltu â Ni

I gysylltu â ni ffoniwch (01970) 621761 neu 622087, e-bostiwch student-support@aber.ac.uk neu dewch i’n gweld ni wrth y Dderbynfa ar lawr gwaelod y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr.