E-Hwb Cyflogadwyedd

Mae'r e-Hwb Cyflogadwyedd yn adnodd i fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru, wedi'i anelu at grwpiau nad ydynt mor gyffredin mewn addysg uwch. Mae'n darparu lle i chi gael gafael ar wybodaeth ac offer i wella eich rhagolygon cyflogadwyedd.

Cliciwch yma i fynd i’r e-Hwb.

 

Cymer gip ar yr e-Hwb cyflogadwyedd a bydd yn barod i lwyddo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth wedi creu'r e-Hwb Cyflogadwyedd mewn partneriaeth â'r prifysgolion eraill yng Nghymru, a chyda chyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.