Gadewch i ni gydweithio!

Ydych chi'n ceisio:

  • Hysbysebu swydd wag, lleoliad gwaith, digwyddiad neu gyfle tebyg i'n myfyrwyr a'n graddedigion, naill ai'n benodol i bwnc neu’n agored i bawb? Gyda llaw, dyma ganllaw defnyddiol i gofrestru gyda'n porth gyrfaoedd ar-lein, gyrfaoeddABER (a gynhelir gan TARGETconnect).
  • Cefnogi dysgu sy'n gysylltiedig â gwaith yn yr ystafell ddarlithio, er enghraifft, trwy helpu i gyflwyno neu asesu gweithgareddau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd sector go iawn?
  • Cymryd rhan yn ein rhaglen o ddigwyddiadau cyflogwyr, a all gynnwys ffeiriau gyrfaoedd, stondinau gwybodaeth, paneli holi ac atebion, a chyflwyniadau?
  • Datblygu cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith i'n myfyrwyr a/neu raddedigion, megis profiad gwaith yn y fan a'r lle neu rithwir, yn amrywio o leoliadau 12 mis i ragolwg cyffredinol byr ar y diwydiant? Gall y rhain fod yn ddi-gredyd / allgyrsiol, neu'n rhoi credydau ac yn rhan o gyrsiau neu fodiwlau gradd penodol, megis y flwyddyn integredig mewn Diwydiant, neu'r modiwl Sgiliau Cyflogadwyedd i Weithwyr Proffesiynol a gynigir i fyfyrwyr yr Ysgol Fusnes.
  • Cyfrannu at weithdai neu fodiwlau sy'n mynd i'r afael yn benodol â sgiliau a materion cyflogadwyedd a rheoli gyrfa?
  • Dysgu mwy am ein hadrannau academaidd, y pynciau a phoblogaeth y myfyrwyr?

Rydym yn dîm bach sy’n gallu manteisio ar rwydwaith mawr o Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac adrannau academaidd. Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o gyflogwyr a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o fasnachwyr unigol i gorfforaethau mawr, ac wrth gwrs ein cyn-fyfyrwyr gwych, i gynorthwyo ein myfyrwyr i gynllunio a pharatoi am eu gyrfaoedd i raddedigion.

Os hoffech weld sut y gallem gydweithio, cysylltwch â ni ar unrhyw adeg, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

E-bost gyrfaoedd@aber.ac.uk

Cyflwyno ymholiad ar-lein

Dewch o hyd i ni ar LinkedIn

Jacqui Ho, Swyddog Cyswllt â Chyflogwyr (rhan-amser)

Gwen Adams, Rheolwr Cyswllt Cyflogwyr

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth