Canolfan Ddelweddu, 0.03

What3Words - cynhyrchu.cynhyrfus.llestri 

Mae 0.03 wedi’i lleoli ar is-lawr y Ganolfan Ddelweddu (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: dallithfa

Maint yr ystafell: 84 m² (10.5m hyd x 8m lled)

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r brif fynedfa. Trowch i’r chwith ac ewch i ben pellaf y coridor.

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol

1 uned arddangos weledol

2 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllaw Ystafelloedd Addysgu 2021-22