1.64, Penbryn

Mae 1.64 wedi’i lleoli yn adeilad Penbryn 5 ar gampws Penglais. Mae’r adeilad hwn ar ben y bryn y tu hwnt i TaMed Da, Penbryn a gyferbyn ag adeilad Parry Williams.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 8 (30 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 49 m² (7.5m hyd x 6.5m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Mae 1.64 wedi’i lleoli ar lawr cyntaf adeilad Penbryn 5. Dringwch y grisiau o’r prif gyntedd i’r llawr cyntaf. Mae’r ystafell hon ym mhen pellaf y coridor i’r chwith i’r grisiau.

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

1 taflunydd data

4 bwrdd gwyn

Bwrdd gwyn rhyngweithiol