Penbryn 5, 0.62

What3Words - defnyddia.ansawdd.anarferol 

Mae 0.62 wedi’i lleoli yn adeilad Penbryn 5 ar gampws Penglais. Mae’r adeilad hwn ar ben y bryn y tu hwnt i TaMed Da, Penbryn a gyferbyn ag adeilad Parry Williams (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 41

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 55 m² (5.5m hyd x 10m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: TBC

Clywed: TBC

Cyfarwyddiadau

Ystafell 0.62 yw’r ail ystafell ar hyd y coridor ar ochr dde cyntedd Penbryn 5.

</p

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

2 uned arddangos weledol

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24