Cwrdd â’r Tîm

Mae'r Swyddfa Gynadleddau yn marchnata ac yn gwerthu i holl gwsmeriaid busnes preswyl allanol y Brifysgol, ac yn darparu gwasanaeth cynadledda a lletygarwch hanfodol i'n cwsmeriaid mewnol yn ogystal - adrannau academaidd a gwasanaethau. Ymhlith yr hyn a gynigir gennym y mae cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau, teithiau grŵp, llety ar gyfer teuluoedd a grwpiau ar wyliau, gwaith maes ar gyfer ysgolion a cholegau a llety dros nos am bris rhesymol.

Fel elusen gofrestredig, mae gweithgareddau masnachol Prifysgol Aberystwyth yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i farchnata sefydliadol, yn sicrhau bod gweithlu gweddol fawr yn cael eu cyflogi’n barhaus drwy’r flwyddyn, ac yn gwneud cyfraniad ariannol i gronfeydd adrannol. Mae’r holl bethau hyn yn ei hanfod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n myfyrwyr.

Mae ein tîm yma i'ch helpu:

Prif rif ffôn cyswllt 01970 621960 e- bost  conferences@aber.ac.uk neu defnyddiwch ffurflen ymholiadau

EnwTeitl swydd
Kraig Pugh Rheolwr Datblygiad Busnes
Bob McIntyre Rheolwr Gwerthu'r Swyddfa Gynadleddau
Sioned Fflur Cydlynydd Cynadleddau
Siwan Griffiths Cydlynydd Cynadleddau

Mae ein cydlynwyr sydd wedi’u hyfforddi’n llawn yn barod iawn i roi gwybodaeth, cyfarwyddyd a chyngor, gan gynnwys taith yn rhad ac am ddim a heb ymrwymiad o amgylch ein hadnoddau.

Rydym hefyd yn gallu rheoli digwyddiadau llawn – cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.