Ein Cyfleusterau

Os ydych chi’n cynnal cynhadledd fawr neu gyfarfod bwrdd bach; angen llety i grŵp neu wyliau byr dros yr haf; cynllunio diwrnod arbennig neu ddigwyddiad cymdeithasol - mae tîm DigwyddiadauAber yma i’ch helpu.

Dyma ein ‘siop un stop’ ar gyfer eich holl ofynion. Gall ein tîm o drefnwyr digwyddiadau proffesiynol a phrofiadol ofalu am yr holl fanylion bach, gan roi’r amser a’r cyfle i chi ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu ar raddfa nad yw ar gael mewn lleoliadau eraill yn yr ardal. Mae gennym amrywiaeth helaeth o leoliadau, cyfleusterau a gwasanaethau hyblyg sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, felly rydym yn hyderus y gallwn ddiwallu eich anghenion!

Adnoddau a Gwasanaethau

Gweler ein Bwydlen Cynadleddau a Digwyddiadau 2018 o ran dewisiadau arlwyo ar gyfer digwyddiadau

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau

Gweler isod y gofod sydd gennym ar gyfer Cynadleddau a Digwyddiadau  

Ystafelloedd Cynadledda Medrus

Canolfan Gynadleddau MedRus

Cyfres o bum ystafell olau ac awyrog, sy’n rhoi teimlad proffesiynol ond cyfoes, ynghyd ag offer clyweled a siartiau troi. Bydd ein staff hyfforddedig yn gwasanaethu eich cyfarfod ac yn darparu’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch. Mae Medrus wedi’i leoli ym Mhenbryn, Campws Penglais.

Ystafelloedd

MedRusMedRus 1MedRus 2MedRus 3MedRus 4
Seddau 200 60  12 50 50
Cynllun eistedd hyblyg

Ystafell Bwrdd

Llwyfan Cludadwy        
Darllenfa        
Siart troi/chwaraewr Fideo/DVD

Sain stereo

       

Offer clyweled

Cymorth technegol clyweled
Adnoddau cyfieithu gyda chlustffonau      

Mynediad i gadair olwyn

Maes Parcio gyda lleoedd i bobl anabl

Pris – 9yb tan 5yp

£300 £150 £75 £100 £100

Pris – hanner diwrnod

£175 £75 £50 £60 £60

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau.

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

Canolfan y Celfyddydau

Gall Canolfan y Celfyddydau ddarparu ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau hyd at 900 o bobl. Mae’r sinema yn ddelfrydol ar gyfer cynhadledd hyd at 100 o bobl. Neu, am digwyddiadau mwy, mae’r Theatr yn cymryd hyd at 300 o bobl ac mae’r Neuadd Fawr yn cymryd 900 o bobl. Gellir trefnu ystafelloedd ychwanegol yn ogystal ag offer taflunio ac arlwyaeth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth cliciwch yma: http://www.aberystwythartscentre.co.uk

Room

Seating

Capacity

Rates Starting From

Great Hall

Flexible

900

£600

Theatre

Fixed

300

£650

Studio Theatre

Flexible

100

£90

Cinema

Fixed

110

£250

Breakout Rooms

Flexible

50

£20 p/h

 

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

Yr Hen Goleg

Mae’r Hen Goleg yn lleoliad godidog ar gyfer digwyddiadau. O gynadleddau i gynulliadau gan glybiau a chymdeithasau, gallwn ddarparu gofodau ac arlwyaeth ar gyfer eich digwyddiad sy’n sicr o greu argraff gyda’n golygfeydd syfrdanol a’r bensaernïaeth drawiadol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Hen Goleg cliciwch yma: https://www.aber.ac.uk/cy/oldcollege/

Room

Seating

Capacity

Rates Starting From

Old College

Flexible

200

£175

Old Hall

Flexible

120

£75

Seddon Room

Flexible

60

£60

 

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

Undeb y Myfyrwyr

Mae adeilad yr Undeb yn cynnwys tair ystafell; pob un â’i chyfleusterau, ei hawyrgylch a’i maint unigryw ei hun, ynghyd â bariau. Mae gan yr Undeb brofiad helaeth o drefnu a chynnal amrywiaeth o brosiectau, o weithdai a sioeau talent i bartïon staff a digwyddiadau cerddoriaeth gyda chynulleidfa lawn.

Room

Seating

Capacity

Rates Starting From

The Union

Flexible

500+

£300

Main Room

Flexible

200

£175

Picture House

Flexible

95

£75

Cwtch Bar

Flexible

100

£75

 

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

Ystafelloedd ac Adnoddau Academaidd

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Prifysgol Aberystwyth wedi buddsoddi’n helaeth ym mhob elfen o’i darpariaeth. Gwariwyd dros £8m yn uwchraddio’r mannau addysgu i greu amgylcheddau dysgu sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr ac sy’n manteisio ar y dechnoleg aml-gyfrwng ddiweddaraf ar gyfer addysgu.

Room

Seating

Capacity

Rates Starting From

Academic Lecture Hall

Fixed Theatre Style

100+

£175

Academic Lecture Hall

Fixed Theatre Style

Up to 100

£75

Academic Seminar Room

Fixed Classroom

Up to 50

£60

Academic Computer Room

Fixed Classroom

Up to 50

£115

Academic Laboratory

Fixed Classroom

Up to 50

£115