Ein Cyfleusterau

Os ydych chi’n cynnal cynhadledd fawr neu gyfarfod bwrdd bach; angen llety i grŵp neu wyliau byr dros yr haf; cynllunio diwrnod arbennig neu ddigwyddiad cymdeithasol - mae tîm DigwyddiadauAber yma i’ch helpu.

Dyma ein ‘siop un stop’ ar gyfer eich holl ofynion. Gall ein tîm o drefnwyr digwyddiadau proffesiynol a phrofiadol ofalu am yr holl fanylion bach, gan roi’r amser a’r cyfle i chi ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu ar raddfa nad yw ar gael mewn lleoliadau eraill yn yr ardal. Mae gennym amrywiaeth helaeth o leoliadau, cyfleusterau a gwasanaethau hyblyg sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, felly rydym yn hyderus y gallwn ddiwallu eich anghenion!

Adnoddau a Gwasanaethau

Gweler ein Bwydlen Cynadleddau a Digwyddiadau 2018 o ran dewisiadau arlwyo ar gyfer digwyddiadau

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau

Gweler isod y gofod sydd gennym ar gyfer Cynadleddau a Digwyddiadau  

Ystafelloedd Cynadledda Medrus

Canolfan Gynadleddau MedRus

Cyfres o bum ystafell olau ac awyrog, sy’n rhoi teimlad proffesiynol ond cyfoes, ynghyd ag offer clyweled a siartiau troi. Bydd ein staff hyfforddedig yn gwasanaethu eich cyfarfod ac yn darparu’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch. Mae Medrus wedi’i leoli ym Mhenbryn, Campws Penglais.

Ystafelloedd

MedRusMedRus 1MedRus 2MedRus 3MedRus 4
Seddau 200 60  12 50 50
Cynllun eistedd hyblyg

Ystafell Bwrdd

Llwyfan Cludadwy        
Darllenfa        
Siart troi/chwaraewr Fideo/DVD

Sain stereo

       

Offer clyweled

Cymorth technegol clyweled
Adnoddau cyfieithu gyda chlustffonau      

Mynediad i gadair olwyn

Maes Parcio gyda lleoedd i bobl anabl

Pris – 9yb tan 5yp

£300 £150 £75 £100 £100

Pris – hanner diwrnod

£175 £75 £50 £60 £60

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost neu defnyddiwch ein 

Canolfan y Celfyddydau

Gall Canolfan y Celfyddydau ddarparu ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau hyd at 900 o bobl. Mae’r sinema yn ddelfrydol ar gyfer cynhadledd hyd at 100 o bobl. Neu, am digwyddiadau mwy, mae’r Theatr yn cymryd hyd at 300 o bobl ac mae’r Neuadd Fawr yn cymryd 900 o bobl. Gellir trefnu ystafelloedd ychwanegol yn ogystal ag offer taflunio ac arlwyaeth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth cliciwch yma: http://www.aberystwythartscentre.co.uk

Yr Hen Goleg

Mae’r Hen Goleg yn lleoliad godidog ar gyfer digwyddiadau. O gynadleddau i gynulliadau gan glybiau a chymdeithasau, gallwn ddarparu gofodau ac arlwyaeth ar gyfer eich digwyddiad sy’n sicr o greu argraff gyda’n golygfeydd syfrdanol a’r bensaernïaeth drawiadol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Hen Goleg cliciwch yma: https://www.aber.ac.uk/cy/oldcollege/

Undeb y Myfyrwyr

Mae adeilad yr Undeb yn cynnwys tair ystafell; pob un â’i chyfleusterau, ei hawyrgylch a’i maint unigryw ei hun, ynghyd â bariau. Mae gan yr Undeb brofiad helaeth o drefnu a chynnal amrywiaeth o brosiectau, o weithdai a sioeau talent i bartïon staff a digwyddiadau cerddoriaeth gyda chynulleidfa lawn.

Ystafelloedd ac Adnoddau Academaidd

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Prifysgol Aberystwyth wedi buddsoddi’n helaeth ym mhob elfen o’i darpariaeth. Gwariwyd dros £8m yn uwchraddio’r mannau addysgu i greu amgylcheddau dysgu sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr ac sy’n manteisio ar y dechnoleg aml-gyfrwng ddiweddaraf ar gyfer addysgu.