9.1 Dysgu ac Addysgu

9.1 Dysgu ac Addysgu

1. Mae Dysgu ac Addysgu yn ganolog i Gynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth a’i chenhadaeth i barhau i fod yn Brifysgol ymchwilio ac addysgu sy’n gystadleuol yn rhyngwladol wrth fynd i’r afael â heriau byd-eang ac sy’n ymateb i anghenion y gymuned leol, anghenion Cymru ac anghenion y byd ehangach. Cefnogir Dysgu ac Addysgu trwy’r dogfennau canlynol:

             (i) Strategaeth Dysgu ac Addysgu

             (ii) Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg;

             (iii) Strategaeth Cyflogadwyedd.

2. Cyhoeddir gwybodaeth ynghylch modiwlau cyfredol, strwythurau cynlluniau astudio, a manylebau rhaglenni ar-lein.

3. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y Polisi Cipio Darlithoedd, gan gynnwys gwybodaeth am bolisïau preifatrwydd a'r defnydd o ddata sydd yn deillio o Panopto, yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/lecture-capture-policy/