9.1 Dysgu ac Addysgu

1. Mae Dysgu ac Addysgu yn ganolog i Gynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth a’i chenhadaeth i barhau i fod yn Brifysgol ymchwilio ac addysgu sy’n gystadleuol yn rhyngwladol wrth fynd i’r afael â heriau byd-eang ac sy’n ymateb i anghenion y gymuned leol, anghenion Cymru ac anghenion y byd ehangach. Cefnogir Dysgu ac Addysgu trwy’r dogfennau canlynol:

(i) Strategaeth Dysgu ac Addysgu

(ii) Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg

(iii) Strategaeth Cyflogadwyedd.

2. Cyhoeddir gwybodaeth ynghylch modiwlau cyfredol, strwythurau cynlluniau astudio, a manylebau rhaglenni ar-lein.

3. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y Polisi Cipio Darlithoedd, gan gynnwys gwybodaeth am bolisïau preifatrwydd a'r defnydd o ddata sydd yn deillio o Panopto, yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/lecture-capture-policy/

4. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y polisïau canlynol ar y dolenni isod:

Canllawiau Cenadwri Pwyllgor y Senedd ar E-gyflwyno

Polisi Defnydd Derbyniol Blackboard

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard

Polisi Cipio Darlithoedd

Polisi Rhestrau Darllen

Polisi adborth ac asesu

Polisi Amserlen Academaidd

Canllawiau Amserlennu Arholiadau

Canllawiau Cymorth Addysgu gan Gymheiriaid

Strategaeth Dysgu ac Addysgu PA

Strategaeth Hygyrchedd Digidol ac Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch