3.13 Templedau

 

Templed Manylion
UAPF adroddiad ymchwiliad  
Llythyr A Cadarnhau YAA yn dilyn ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi
Llythyr B llythyr cychwynnol at y myfyriwr (ymchwiliad gan Banel Cyfadran)
Llythyr C llythyr cychwynnol at y myfyriwr (ymchwiliad gan Banel y Brifysgol)
Llythyr Ch Cadarnhad o’r gosb oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd
Llythyr D Llythyr oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau nad oes achos o YAA

 

Monitro Cynydd Myfyrwyr

Templed Manylion
Monitro Cynnydd Academaidd - Llif-siart  
Monitro Cynnydd Academiadd - Llinell Amser  

Dylid anfon pob llythyr trwy e-bost a drwy’r post i’r cyfeiriadau tymor a chartref, ac amgáu copi o’r Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

Templed Manylion
Templed A Llythyr yn mynnu bod myfyriwr yn dod i gyfarfod gyda Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran neu enwebai

Os yw myfyriwr wedi methu mynychu cyfarfod blaenorol gyda Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran neu enwebai ac wedi derbyn Templed B, dylid ychwanegu’r darn canlynol yn Nhempled A.

Dylid nodi mai hwn fydd eich cyfle olaf i fynychu’r cyfarfod hwn. Os na fyddwch yn bresennol, bydd argymhelliad yn cael ei gyflwyno y dylid eich diarddel o’r Brifysgol.

Templed B Llythyr canlyniad yn dilyn cyfarfod gyda Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran neu enwebai
Templed C Cofnod o gyfarfod gyda Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran [neu'r sawl a enwebwyd]
Templed D Rhybudd i fyfyriwr os nad yw’n dod i gyfarfod â Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran neu enwebai
Templed E Ffurflen Argymhelliad Diarddel
ATODIADAU F a G – Llythyrau templed i’w defnyddio yn ystod Tymor 3 Dim ond mewn achosion lle nad yw myfyriwr yn darparu rhesymau digonol am berfformiad gwael, neu lle nad yw’n cyfeirio at amgylchiadau arbennig, y dylid defnyddio’r llythyrau hyn.
Templed F llythyr yn dilyn cyfarfod yn ystod Tymor 3
Templed G rhybudd i fyfyriwyr os nad ydynt yn mynychu cyfarfod
Templed H Argymhelliad i Ddiarddel neu Israddio (Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig)

 

Estyniadau Gwaith Cwrs

Templed Manylion
Llifsiart  
Swyddogion Estyniadau  
Dyddiad Cau Gwaith Cwrs Ffurflen Gais am Estyniad 2022/23  

 

Amgylchiadau Arbennig

Templed

Ffurflen Amgylchiadau Arbennig 2022/23


Agenda Bwrdd Arholi

Templedau
Templed Agenda Bwrdd Arholi Adrannol
Templed Cofnodion Bwrdd Arholi Adran A - Materion Myfyrwyr
Templed Cofnodion Bwrdd Arholi Adran B - Dadansoddi Data Arholiadau