Senedd

Y Senedd yw “awdurdod academaidd y Brifysgol a bydd yn gyfrifol i’r Cyngor am swyddogaethau academaidd y Brifysgol mewn addysgu ac ymchwil ac am reoli buddiannau academaidd y myfyrwyr”.  Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Senedd.

Aelodaeth y Senedd

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019 - 2020, mae aelodaeth y Senedd fel a ganlyn.

AELODAU EX-OFFICIO

Cadeirydd

Yr Athro Elizabeth T Treasure

Dirprwy Is-Gangellorion

Yr Athro Neil Glasser (hyd at 31.07.2022)
Dr Anwen Jones (hyd at 08.08.2022)
Yr Athro Qiang Shen (hyd at 31.07.2022)
Yr Athro Chris Thomas (hyd at 31.12.2021)
Yr Athro Tim Woods (hyd at 31.07.2022)

Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystywth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Cerys Jones

Pennaeth yr Ysgol Graddedig

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

AELODAU ETHOLEDIG

Cynrychiolydd Adrannau Academaidd

Yr Athro Robert Meyrick, Celf
Dr Hazel Davey, Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Mr Chris Loftus, Cyfrifiadureg
Mr Prysor Davies, Addysg
Dr Alex Mangold, Ieithoedd Modern
Yr Athro Paul Brewer, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Yr Athro Phillipp Schofield, Hanes a Hanes Cymru
Dr Aloysius Igboekwu, Busnes
Yr Athro Richard Beardsworth, Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
Dr Sarah Wydall, Y Gyfraith a Throseddeg
Dr Gwion Evans, Mathemateg
Dr Victoria Wright, Seicoleg
Dr Ffion Jones, Theatr, Ffilm a Theledu
Dr Cathryn Charnell-White, Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Yr Athro Eleri Pryse, Ffiseg
Dr Louise Marshall, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Dr Sarah Higgins, Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau
Mr John Morgan, Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol

Aelodau Myfyrwyr

Mr Dan Ramnatsing, Llywydd yr Undeb
Mr Tomos Ifan, Llywydd UMCA
Miss Chloe Wilkinson-Silk, Swyddog Materion Academaidd

Cynrychiolwyr An-Academaidd

Mr David Moyle, Cofrestrfa Academaidd
Dr Rebecca Edwards, Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd

 

Llawlyfr

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Senedd Prifysgol Aberystwyth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr Aelodau'r Senedd

Cofnodion

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Senedd yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Senedd.

Cyfarfodydd 2019/2020

24 Mehefin 2020 Agenda Cofnodion
01 Ebrill 2020 Agenda Cofnodion
13 Tachwedd 2019 Agenda Cofnodion
02 Hydref 2019 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2018/2019

12 Mehefin 2019 Agenda Cofnodion
20 Mai 2019 Agenda Cofnodion
27 Mawrth 2019 Agenda Cofnodion
14 Tachwedd 2018 Agenda Cofnodion
10 Hydref 2018 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2017/2018

20 Mehefin 2018 Agenda Cofnodion
08 Ebrill 2018 Agenda Cofnodion
07 Mawrth 2018 Agenda Cofnodion
15 Tachwedd 2017 Agenda Cofnodion
20 Medi 2017 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2016/2017

14 Mehefin 2017 Agenda Cofnodion
22 Mawrth 2017 Agenda Cofnodion
16 Tachwedd 2016 Agenda Cofnodion
19 Hydref 2016 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2015/2016

15 Mehefin 2016 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2016 Agenda Cofnodion
16 Rhagfyr 2015 Agenda Cofnodion
18 Tachwedd 2015 Agenda Cofnodion
07 Hydref 2015 Agenda Cofnodion