Cyfleoedd Ymchwil PhD

Mae gan yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear hanes hir o ymchwil PhD, ac mae ganddi un o’r rhaglenni ymchwil PhD cadarnaf yn Ewrop. Oherwydd maint yr adran, y gydnabyddiaeth ryngwladol iddi a’r arbenigwyr blaengar mewn cynifer o feysydd, rydym yn cynnig goruchwyliaeth o’r radd flaenaf ar ystod eang o bynciau o fewn daearyddiaeth ddynol, daearyddiaeth ffisegol a gwyddorau daear.

 

***Gwybodaeth ddiweddaraf***

AU20004
Teitl y Prosiect: Newid yn yr hinsawdd a defnydd tir yng Ucheldir Cymru : ail-greu eithafion a chyfundrefnau yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2017

AU20005
Teitl y Prosiect: Newid yn yr hinsawdd ac eithafion hydrolegol yng Nghymru yn y 21ain Ganrif: ail-greu cofnodion o lifogydd ucheldir.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2017

 

Gwahodda'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau PhD sy'n cychwyn yn 2016.  Dylid cyflwyno pob cais cyn y dyddiad cau, sef DYDD SADWRN 27 o Ionawr 2017.

Ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan yr ESRC am dair blynedd - Addysg, ieithoedd brodorol a hunaniaeth
Ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan yr ESRC am dair blynedd - Gofodau radicaliaeth: cenedlaetholdeb a chyfranogiad ar 'ymylon' cymdeithas

Gwybodaeth bellach:

Cyfleoedd cyllido ym Mhrifysgol Aberystwyth
Goruchwylio PhD
Ymchwil a Hyfforddiant Proffesiynol
Byw yn Aberystwyth

Gwneud cais:

Mae croeso i ymgeiswyr Daearyddiaeth Ddynol ymgeisio am gyfuniad o gyllid yr AHRC, ESRC, DCDS a chyllid adrannol, ond dylid cyflwyno cynnig prosiect gwahanol ar gyfer cyllid DCDS/Adrannol i’r prosiectau penodol ar gyfer cyllid yr AHRC a’r ESRC.

Mae croeso i ymgeiswyr Daearyddiaeth Ffisegol a Gwyddorau Daear ymgeisio ar gyfer cyllid y DCDS a’r Adran.

Dylai ymgeiswyr PhD gysylltu’n anffurfiol â goruchwylwyr posibl cyn gwneud cais ffurfiol i Swyddfa Dderbyn y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/.