Dr Cerys Jones

FHEA, TUAAU, PhD (Aberystwyth), BSc (Cymru)

Proffil

Bywgraffiad

Enillodd Cerys gradd Daearyddiaeth Ffisegol a Mathemateg ag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2008. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, cwblahodd ei doethuriaeth yn 2012 o dan oruchwyliaeth Dr Sarah Davies, Yr Athro Rhys Jones, Dr Mark Whitehead a Dr Neil Macdonald (Prifysgol Lerpwl).

Er y bu Cerys ynghlwm ag addysgu drwy gyfwng y Gymraeg ers 2008, ymunodd â staff yr Adran yn swyddogol yn Hydref 2011 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn dilyn cyfnod o 9 mis fel Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, dechreuodd Cerys ei swydd fel Darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth yn Chwefror 2013, swydd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth.

Dysgu

Ymchwil

Cyfrifoldebau

  • Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Aelod o Banel Maes yr Amgylchedd a'r Gwyddor Biolegol, Canolfan Datblygu Addysg trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cyfrannwr termau i’r ‘Esboniadur’

Cyhoeddiadau

Sangster, H, Jones, C & Macdonald, N 2018, 'The co-evolution of historical source materials in the geophysical, hydrological and meteorological sciences: learning from the past and moving forward', Progress in Physical Geography, vol. 42, no. 1, pp. 61-82. https://doi.org/10.1177/0309133317744738
Jones, C & Griffiths, H 2017, 'Cyflwyniad i brosiect Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir (CHERISH)', Paper presented at Cynhadledd Wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 16 Jun 2017 - 16 Jun 2017.
Veale, L, Endfield, GH, Davies, S, Macdonald, N, Naylor, S, Royer, M-J, Bowen, J, Tyler-Jones, R & Jones, C 2017, 'Dealing with the deluge of historical weather data: the example of the TEMPEST database', Geo: Geography and Environment, vol. 4, no. 2, e00039. https://doi.org/10.1002/geo2.39
Jones, C 2017, 'The Weather and Health: The Medical Officer for Health's Accounts', Paper presented at Redesigning Resilience, Myddfai, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04 Jul 2017 - 05 Jul 2017.
Jones, C, Davies, S & Royer, M-J 2015, 'Curation and contextualisation of Welsh weather extremes by 18th and 19th century diarists', Paper presented at 2015 Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Annual Meeting, Exeter, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 01 Sep 2015 - 04 Sep 2015.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil