Dr Cerys Jones

FHEA, TUAAU, PhD (Aberystwyth), BSc (Cymru)

Dr Cerys Jones

Darlithydd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Bywgraffiad

Enillodd Cerys gradd Daearyddiaeth Ffisegol a Mathemateg ag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2008. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, cwblahodd ei doethuriaeth yn 2012 o dan oruchwyliaeth Dr Sarah Davies, Yr Athro Rhys Jones, Dr Mark Whitehead a Dr Neil Macdonald (Prifysgol Lerpwl).

Er y bu Cerys ynghlwm ag addysgu drwy gyfwng y Gymraeg ers 2008, ymunodd â staff yr Adran yn swyddogol yn Hydref 2011 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn dilyn cyfnod o 9 mis fel Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, dechreuodd Cerys ei swydd fel Darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth yn Chwefror 2013, swydd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth.

     

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Coordinator
Tutor
Moderator
Grader
Course Viewer

Cydlynydd Modiwl / Darlithydd (2022-23)

Tiwtor (2022-23)

  • Tiwtor Personol Blwyddyn 2
  • Goruchwylydd Traethodau Estynedig

Cyfrifoldebau

  • Cydlynydd Traethodau estynedig a phrosiectau ymchwil israddedig (2022-23)
  • Cydlynydd Rhaglen Daearyddiaeth a'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Cyhoeddiadau

Busfield, M, Griffiths, H, Jones, C, Jones, R & Jones, RD 2020, Daearyddiaeth: Astudio a dehongli'r byd a'i bobl. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Sangster, H, Jones, C & Macdonald, N 2018, 'The co-evolution of historical source materials in the geophysical, hydrological and meteorological sciences: learning from the past and moving forward', Progress in Physical Geography, vol. 42, no. 1, pp. 61-82. 10.1177/0309133317744738
Jones, C & Griffiths, H 2017, 'Cyflwyniad i brosiect Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir (CHERISH)', Paper presented at Cynhadledd Wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 16 Jun 2017 - 16 Jun 2017.
Veale, L, Endfield, GH, Davies, S, Macdonald, N, Naylor, S, Royer, M-J, Bowen, J, Tyler-Jones, R & Jones, C 2017, 'Dealing with the deluge of historical weather data: the example of the TEMPEST database', Geo: Geography and Environment, vol. 4, no. 2, e00039. 10.1002/geo2.39
Jones, C 2017, 'The Weather and Health: The Medical Officer for Health's Accounts', Paper presented at Redesigning Resilience, Myddfai, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04 Jul 2017 - 05 Jul 2017.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil