Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

Mae Rhwydwaith Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol wedi'u sefydiu ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer pob aelod o Staff, difater pa raddfa, teulu swydd, neu hyd cytundeb. Mae cyfarfodydd cyson yn cael ei gynnal, sy'n agored i bob aelod, ond does dim rhaid i aelodau ddod i bob cyfarfod i barhau aelodaeth. 

Nodau'r Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yw:

  • Darparu fforwrn ar gyfer staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i rhyngweithio, trafod a chreu ymwybyddiaeth o materion sy'n ymwneud a hil
  • Darparu cefnogaeth proffesiynol a chyfloedd rhwydweithio
  • Darparu a chyfeirio aelodau at gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad
  • I weithredu fel llais ar gyfer staff BME, yn ffynhonnell o gefnogaeth a cyfrwng mynegiant gyda'r Brifysgol ar faterion BME sy'n perthyn i polisiau ac ymarferion
  • I helpu gyda datblygiad polisiau ar faterion BME drwy darparu cymorth ac adborth i Adnoddau Dynol a phwyllgorau perthnasol

Mae'r Rhwydwaith Staff BME yn agored i unrhyw aelod staff sy'n nodi fel Du, Grwpiau Asiaidd, neu Lleiafrifoedd Ethnig ac mae pleser croesawi aelodau newydd a chyfraniadau o aelodau presennol.

Mae aelodaeth i'r rhwydwaith yn barhau i fod yn gyfrinachol. 

Rhwydwaith Staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae Rhwydwaith Staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig wedi'u sefydiu ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer pob aelod o Staff, difater pa raddfa, teulu swydd, neu hyd cytundeb. Mae cyfarfodydd cyson yn cael ei gynnal, sy'n agored i bob aelod, ond does dim rhaid i aelodau ddod i bob cyfarfod i barhau aelodaeth. 

Nodau'r Rhwydwaith Staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig yw: 

  • Darparu fforwrn ar gyfer staff BME i rhyngweithio, trafod a chreu ymwybyddiaeth o materion sy'n ymwneud a hil
  • Darparu cefnogaeth proffesiynol a chyfloedd rhwydweithio
  • Darparu a chyfeirio aelodau at gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad
  • I weithredu fel llais ar gyfer staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig, yn ffynhonnell o gefnogaeth a cyfrwng mynegiant gyda'r Brifysgol ar faterion BME sy'n perthyn i polisiau ac ymarferion
  • I helpu gyda datblygiad polisiau ar faterion BME drwy darparu cymorth ac adborth i Adnoddau Dynol a phwyllgorau perthnasol

Mae'r Rhwydwaith Staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn agored i unrhyw aelod staff sy'n nodi fel Du, Grwpiau Asiaidd, neu Lleiafrifoedd Ethnig ac mae pleser croesawi aelodau newydd a chyfraniadau o aelodau presennol. 

Mae aelodaeth i'r rhwydwaith yn barhau i fod yn gyfrinachol.