Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

18 Mawrth 2019

Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

Mae wedi bod ychydig o wythnosau ers i ni gynnal y panel rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber, oedd yn cynnwys Megan Hatfield (Swyddog Materion Academaidd), Katie Love (Cynrychiolydd Academaidd), Joao Louro (Cynrychiolydd Cyfadrannau), Chloe Wilkinson-Silk (Cynrychiolydd Cyfadrannau), Pippa Jones (Cynrychiolydd Academaidd), Tim Woods (Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyriwr) at ei gilydd i fynd drwy bob un o'ch 280 o enwebiadau! Mae rhestr fer o enwebeion wedi cael ei dethol, yn ogystal ag enillwyr pob un o'r 15 o wobrau.

Mae holl Wobrau'r Wythnos UMAber yn Dathlu dan arweiniad myfyrwyr, o'r enwebiadau i'r seremoni wobrwyo, felly dyma gyfle arbennig i fyfyrwyr ddiolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am eu cyraeddiadau anhygoel, eu cymorth a'u gwaith caled.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2019:

 

 

Gwobr Cam Nesaf

Lorraine Spencer

Ian Birchmore

Christina Evans

 

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Angharad Ffion James

Sagar Murdeshwar

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn

Björn Weiler

Ally Evans

Karl Hoffmann

Sarah Riley

 

Gwobr Adborth Eithriadol

Simon Payne

Ugochukwu Lawrence Obibuaku

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Jana Wattenberg

Jayne Elizabeth Kamintzis

Panna Karlinger

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Brendan Coyle

Aloysius Igboekwu

Andrew Evans

Iain Chalmers

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Weronika Zapalska

Robin Church

Oliver Earl

 

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

Tina Alaxander

Lorraine Spencer

Doug Kerr

Laura George

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Ffion Margetson

Aaron Phillips

Panna Karlinger

Jess Thompson

 

Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Darlithydd y Flwyddyn

Gabor Gelleri

Martine Robson

Peadar Ó Muircheartaigh

Deena Bhoyroo

Saffron Passam

 

Adran y Flwyddyn

IBERS

Seicoleg

Mathemateg

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

 

Clod Arbennig

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

 

Llongyfarchiadau mawr i bawb gyrhaeddodd y rhestr fer. Cynhelir seremoni wobrwyo Gwobrau UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr nos Marwth 2 Ebrill am 7.00pm yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Gobeithio y gwelwn ni lawer ohonoch chi yno am noson wych o ddathlu gwaith caled ac ymroddiad myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth!