Ymchwil yn taflu goleuni ar darddiad a thaith y Coronafeirws

19 Ionawr 2021

Mae ymchwil ar enynnau’r coronafeirws mewn ystlumod a phangolinod wedi datgelu cliwiau pellach am ei darddiad posibl a sut y trosglwyddodd i bobl.

Ap newydd i helpu cleifion strôc i wella gartref yn ystod Covid-19

21 Ionawr 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu ap ar gyfer ffôn symudol i helpu cleifion sy’n gwella wedi strôc i ymarfer mwy ac ymdopi ag unigedd yn ystod pandemig Covid-19.