Prosiect bwyd o bryfed Prifysgol Aberystwyth yn ehangu

18 Tachwedd 2021

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn ystyried pryfaid fel ffynhonnell werthfawr o fwyd anifeiliaid.

Cipolwg cyntaf ar Ysgol Filfeddygaeth newydd sbon Cymru

19 Tachwedd 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi rhyddhau’r lluniau cyntaf o unig Ysgol Gwyddor Filfeddygol Cymru a agorodd am y tro cyntaf eleni.

Gallai tarfu ar glociau corff pysgod fod yn ddrwg i'w hiechyd

16 Tachwedd 2021

Mae clociau corff brithyll seithliw yn llywio rhythmau dyddiol eu system imiwnedd a’r micro-organebau buddiol sy’n byw ar eu croen, yn ôl ymchwil newydd gan dîm sy’n cynnwys academyddion Aberystwyth.

Myfyrwraig o Aberystwyth yn ennill gwobr fawreddog am waith ar ganser mewn anifeiliaid

04 Tachwedd 2021

Mae myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobr fawreddog am ei gwaith ymchwil ar ddull newydd a all gynorthwyo i adnabod canser ac afiechydon eraill mewn anifeiliaid.