Partneriaeth cadwyn gyflenwi i yrru cynnydd tuag at sero net ar ffermydd

15 Rhagfyr 2021

Mae menter ymchwil newydd wedi ei lansio er mwyn cynorthwyo ffermwyr glaswelltir i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2040.

Tywysog Cymru yn agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd Prifysgol Aberystwyth

10 Rhagfyr 2021

Mae Tywysog Cymru wedi agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth yn swyddogol heddiw (10 Rhagfyr).