Partneriaeth newydd i helpu ffermwyr gyrraedd sero-net

08 Chwefror 2021

Heddiw cyhoeddodd Germinal a Phrifysgol Aberystwyth bartneriaeth ymchwil tymor hir newydd a fydd yn hyrwyddo ffermio cynaliadwy.

Ymgynghoriad ar ffordd newydd o raddio cig eidion

12 Chwefror 2021

Gallai gwerthuso cig eidion mewn ffordd newydd olygu bod cwsmeriaid yn fwy bodlon gyda’u prydiau bwyd, yn ôl ymchwilwyr.


Byddai system graddio newydd ar gyfer y cig yn adeiladu ar gryfderau presennol ffermio yng Nghymru, a gallai gwarantu profiad bwyta cyson i gwsmeriaid.

Prosiect ceirch iach yn denu grant mawr

17 Chwefror 2021

Mae prosiect ymchwil i hyrwyddo datblygiad ceirch fel cynnyrch bwyd iach a chnwd sy'n gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd yng Nghymru ac Iwerddon wedi derbyn grant Ewropeaidd sylweddol.

Gwyddonydd IBERS yn lansio cwmni arloesol yn Aberystwyth

23 Chwefror 2021

Mae ymchwil ar gynhyrchu melysydd calorïau isel o wellt grawnfwyd sydd yn wastraff amaethyddol, wedi arwain at lansio cwmni newydd cyffrous ar Gampws Arloesi a Menter Prifysgol Aberystwyth.