Datblygu rhagolygon paill drwy gyfuno gwyddoniaeth amgylcheddol ac iechyd cyhoeddus

11 Mawrth 2021

Gall ymchwil newydd sy'n cyfuno data gofal iechyd gyda thechnegau ecolegol arloesol, osod cynllun i wella’r rhagolygon paill yn y dyfodol.

Partneriaeth ymchwil i ehangu buddion cywarch

24 Mawrth 2021

Gallai cywarch fod yn rhan fwy cyffredin o’n dietau a bywyd bob dydd, diolch i bartneriaeth ymchwil £1.1 miliwn newydd.


Nod y prosiect dwy flynedd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r diwydiant yw dangos defnydd cywarch fel cnwd amaethyddol allweddol er mwyn cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau bwyd, iechyd a fferyllol.