Dylunio Crys-T Canmlwyddiant

Mi fydd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn dathlu Canmlwyddiant yn 2019! Dros y flwyddyn academaidd 2018-19 fe fydd cyfres o ddigwyddiadau cyffroes yn cael ei gynnal i nodi’r achlysur ac i ddod a cyn cyfadran a myfyrwyr at ei gilydd gyda myfyrwyr a chyfadran bresennol i ddathlu.

 

Fel rhan o’r dathliadau, mae’r Adran yn chwilio am ddarlun i’w ddefnyddio ar crysau-t a nwyddau arall i ddathlu’r achlysur.

 

O frasluniau i ddyluniadau wedi ei chwblhau, rydyn ni eisiau clywed oddi wrtho’ch! Cymerwch ran ac anfonwch eich syniadau a’ch dyluniadau atom ni. Os dewisir, bydd eich dyluniad yn cael ei ddefnyddio fel symbol o Ganmlwyddiant yr Adran.

 

E-bostiwch, postiwch neu ‘tweetiwch’ eich dyluniadau gan ddefnyddio #GwleidAber2019 i'r manylion cyswllt isod. Bydd y gystadleuaeth yn cau ar y 26ed o Dachwedd. Os ydych yn anfon drwy’r post, cofiwch gynnwys eich enw manylion cyswllt.

 

 

E-bost: ipcstaff@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 628563

Trydar: @Gwleid Aber @InterpolAber

Gwefan: https://www.aber.ac.uk/en/interpol/centenary/