G. John Ikenberry Darlith Gyhoeddus: ‘The End of the Liberal World Order?’

Bydd yr Athro G. John Ikenberry, o Brifysgol Princeton yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau, 2 Mai 2019, yn rhan o Gyfres Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Teitl ei ddarlith fydd 'The End of the Liberal World Order?' a bydd yn tybied am ddyfodol, ac yn cwestiynau’r heriau cyfredol sy’n wynebu’r drefn ryngwladol ryddfrydol a ffurfiwyd ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac sydd wedi tra-arglwyddiaethu ar faterion byd-eang ers diwedd y Rhyfel Oer.

Mae G. John Ikenberry yn un o’r meddylwyr rhyngwladol mwyaf blaenllaw ar faterion yn ymwneud â threfn y byd. Ef yw Athro Albert G. Milbank Gwleidyddiaeth a Materion Rhyngwladol Prifysgol Princeton. Mae hefyd yn Ysgolhaig o Fri Byd-eang ym Mhrifysgol Kyung Hee yn Seoul, De Corea. Yn y gorffennol bu’n gweithio ym Mhrifysgol Georgetown a Choleg Balliol, Rhydychen. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes polisi gan ei fod wedi gwasanaethu yn Adran y Wladwriaeth, UDA.

Mae gwybodaeth bellach i’w chael yma:https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2019/04/title-222617-cy.html