Dysgu ac Addysgu

Gellir canfod manylion llawn unrhyw reoliadau neu weithdrefnau’r Brifysgol ar wefan y Gofrestrfa Academaidd

Llawlyfrau

Blackboard

Llyfrgell Hugh Owen

Asesu

Estyniadau, ailsefyll ac Amgylchiadau Arbennig

Os ydych angen estyniad, dylid danfon eich cais i’r Swyddog Estyniadau, Dr Christopher Phillips

Ffurflen a Pholisi Amgylchiadau Arbennig

Os oes gennych Amgylchiadau Arbennig, dylid cwblhau’r ffurflen isod a’i dychwelyd i Donia Richards, Swyddog Academaidd y Gofrestrfa neu rhoi copi papur i fewn i Swyddfa’r Adran

Gwybodaeth ynglŷn ag ailsefyll

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag ailsefyll agwedd o’ch cwrs, dylid cysylltu â’r Dirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig, Christopher Phillips neu Donia Richards yn Swyddfa’r Adran sy’n gyfrifol am weinyddu unrhyw drefniadau ailsefyll.

Arholwyr Allanol

  • Pwy yw'r arholwyr allanol?