Dysgu ac Addysgu

Gellir canfod manylion llawn unrhyw reoliadau neu weithdrefnau’r Brifysgol ar wefan y Gofrestrfa Academaidd

Llawlyfrau

Blackboard

Llyfrgell Hugh Owen

Asesu

Estyniadau, ailsefyll ac Amgylchiadau Arbennig

Os ydych angen estyniad, dylid danfon eich cais i’r Swyddog Estyniadau, Dr Michael Toomey.

  • Ffurflen Estyniadau 2021-22 (Cliciwch ar y ddolen, sgroliwch i lawr i 3.9 Estyniadau Gwaith Cwrs, sgroliwch i lawr i Bwynt 12, cliciwch ar Ffurflen Cais am Estyniad Gwaith Cwrs)

Ffurflen a Pholisi Amgylchiadau Arbennig

Os oes gennych Amgylchiadau Arbennig, dylid cwblhau’r ffurflen isod a’i dychwelyd i Donia Richards, Swyddog Academaidd y Gofrestrfa neu rhoi copi papur i fewn i Swyddfa’r Adran

  • Ffurflen a Pholisi Amgylchiadau Arbennig (Cliciwch ar y ddolen, sgroliwch i lawr i 3.8 Amgylchiadau Arbennig ac Addasiadau Rhesymol, sgroliwch i lawr i Bwynt 9, cliciwch ar Ffurflen Amgyclhiadau Arbennig)

Gwybodaeth ynglŷn ag ailsefyll

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag ailsefyll agwedd o’ch cwrs, dylid cysylltu â’r Dirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig, Dr Kamila Stulerova, neu Donia Richards yn Swyddfa’r Adran sy’n gyfrifol am weinyddu unrhyw drefniadau ailsefyll.

Arholwyr Allanol

  • Pwy yw'r arholwyr allanol?