Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol

 • 1. Rhagair
 • 2. Diffiniad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol
 • 3. Adroddiad am Amheuaeth o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn Arholiadau
 • 4. Rhoi gwybod am Amheuaeth o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn amgylchiadau heblaw arholiadau
 • 5. Amheuaeth o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn graddau ymchwil
 • 6. Camau Cychwynnol i'w cymryd gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi Perthnasol
 • 7. Ymchwiliad gan y Cofrestrydd Cynorthwyol (Arholiadau)
 • 8. Ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi
 • 9. Ymchwiliad gan Banel y Gyfadran
 • 10. Cyfweliad i bennu Dilysrwydd y Gwaith
 • 11. Ymchwiliad gan Banel Prifysgol
 • 12. Swyddogaethau Panel y Gyfadran/Brifysgol
 • 13. Y drefn yn ystod y cyfarfod
 • 14. Cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn cynlluniau gradd trwy gwrs (israddedig ac uwchraddedig)
 • 15. Cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan fyfyrwyr am raddau ymchwil uwchraddedig
 • 16. Camau i’w cymryd yn dilyn cyfarfod y panel
 • 17. Rhestrau Pasio
 • 18. Adolygiad
 • 19. Dull Adrodd Ffurfiol
 • 20. Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
 • Atodiad