Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Dysgu Cymraeg

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i allu defnyddio ein hadnoddau.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg drwy system gofrestru ar-lein genedlaethol NCLW, wedi talu ffioedd y cwrs ac wedi dechrau mynychu dosbarthiadau wneud cais am fynediad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth trwy gysylltu â’r swyddfa Dysgu Cymraeg ar learnwelsh@aber.ac.uk.  Rhaid i’r cais hwn ddod o’r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio ar y system ar-lein genedlaethol i gofrestru ar y cwrs.

Noder: Cewch fynediad i’r adnoddau cyhyd â’ch bod wedi cofrestru ar y cwrs. Yn ôl telerau’r cynllun NCLW, bydd absenoldeb o 4 wythnos yn olynol yn cael ei ystyried fel tynnu’n ôl o’r cwrs, daw eich cofrestriad i ben a chaiff eich cyfrif TG/Cerdyn Aber ei derfynu.

 

Bydd modd i chi gychwyn eich cyfrif IT Prifysgol yn fuan cyn i’ch cwrs ddechrau. Bydd arnoch angen eich rhif myfyriwr a gallwch gael hwn o’r Swyddfa Gyffredinol Dysgu Gydol Oes.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Ar ôl ichi roi eich cyfrif e-bost ar waith dylech wneud cais am eich cerdyn Aber fel y bydd yn barod ar eich cyfer pan gyrhaeddwch y campws.

Rhaid casglu’r holl Gardiau Aber o Lyfrgell Hugh Owen; nid oes modd i ni bostio’r rhain i chi.