Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Israddedig

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, , yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber ar-lein fel ei fod yn barod ichi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

Canllaw Llyfrgell a TG hanfodol ar gyfer myfyrwyr newydd

I wybod mwy am gyfleusterau Llyfrgell a ThG os gwelwch yn dda gweler ein Canllaw Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Ymgyfarwyddo â Gwasanaethau Gwybodaeth

Yn ystod Wythnos Groeso rydym yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi fanteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich cyfnod yma. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • cymorth i gychwyn eich cyfrif e-bost a gosod cysylltiadau yn y neuaddau
  • nôl Cardiau Aber
  • teithiau llyfrgell
  • cyflwyniad llyfrgell a TG a roddir gan eich llyfrgellydd pwnc (yn y rhaglen Wythnos Groeso yn eich adran neu athrofa)

Powered by emaze

Bydd adnodd ar-lein i arddangos cyfleusterau'r llyfrgell a TG i gefnogi eich astudiaethau yn cael eu e-bostio atoch cyn Wythnos Groeso.

Rhagor o wybodaeth: