Rhwydwaith Myfyrwyr

Mae gan holl Neuaddau Preswyl y Brifysgol gysylltiad Rhwydwaith drwy soced rhwydwaith gwifrog Ethernet ym mhob ystafell wely. Hwn yw’r prif gyswllt â’r rhwydwaith.

Mae ein rhwydwaith diwifr (eduroam) hefyd ar gael fel cysylltiad eilradd mewn nifer o leoliadau: yn ei holl adeiladau gweinyddol a dysgu: Neuaddau Preswyl Aberglasney, Balmoral, Blaenwen, Brynderw, Caerleon, Carpenter, Ceredigion, Clarendon, Cwrt Mawr, Fferm Penglais, Glyndwr, Lon Hendre, Penbryn, Pentre Jane Morgan, Pumlumon, Rosser, Trefloyne, Ty Gwerin; adeilad Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan y Celfyddydau.

Defnyddio’r Rhwydwaith

Darperir Mynediad Rhwydwaith i gefnogi dibenion academaidd y Brifysgol. Rydym yn caniatáu rhywfaint o ddefnydd anacademaidd cyfyngedig fel braint i’n defnyddwyr, ond mae’n rhaid i’r defnydd hwn gydymffurfio â:

Dylech ymgyfarwyddo’ch hun â’r rhain.

Pan fyddwch wedi cysylltu â Rhwydwaith y Neuaddau bydd modd i chi ddefnyddio eich storfa ffeil Prifysgol, yr argraffyddion cyhoeddus a'r adnoddau gwybodaeth electronig o'ch ystafell yn y neuaddau.

Cysylltu eich cyfrifiadur â’r rhwydwaith

I gysylltu eich cyfrifiadur â'r rhwydwaith bydd yn rhaid i chi fod â'r canlynol:

  • cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth
  • cyfrifiadur gyda cherdyn rhwydwaith
  • cyfrifiadur sy'n rhedeg Windows Vista, neu fersiynau diweddarach, Apple Mac OS X 20.4 (Tiger) neu uchod, Linux gyda chyfarpar 802.1x
  • cebl rhwydwaith RJ45 - mae'r rhain ar gael i'w prynu ar y campws 

 

Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth gysylltu eich cyfrifiadur â Rhwydwaith y Neuaddau gallwch roi cynnig ar ein canllawiau i ddatrys problemau –gwifrog neu ddiwifr.