Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu i ddefnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth.

Lleolir ystafelloedd cyfrifiaduron ar draws campws y Brifysgol fel a ganlyn:

Campws Penglais

Adeilad Ystafell Nifer y cyfrifiaduron Cyfarpar arall Ar gael Hygyrchedd
Llandinam (SY23 3DB) Tanc Meddwl 4

Argraffu/Copïo/Sganio

  Gwybodaeth am Tanc Meddwl
Llandinam (SY23 3DB) Canolfan astudio ôl-raddedig 6

Argraffu/Copïo/Sganio

Mynediad i fyfyrwyr ôl-radedig yn unig

Gwybodaeth am Canolfan astudio ol-raddedig

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ)   Lefel D

21 Windows
1 iMac

Argraffu/Copïo/Sganio

Desg addasadwy

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Prif Lawr Lefel E 4

 

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) EL6 49

Argraffu/Copïo/Sganio

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

 Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Ystafell Hyfforddi  - Lefel E 11

Cyfleusterau addysgu

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Iris de Freitas 13
1 iMac

Argraffu/Copïo/Sganio

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ)  Prif lawr lefel F 27

Argraffu/Copïo/Sganio

 

Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen

Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Ystafell Tom Lloyd - Lefel F     Amserau agor Llyfrgell Hugh Owen Gwybodaeth am Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol (SY23 3DZ)

  14

Argraffu/Copïo/Sganio

08.30 - 17.30

Gwybodaeth am Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

Adeilad Delweddu (SY23 3BF) Lobi Mynedfa 3 Argraffu/Copïo/Sganio Amserau agor Gwybodaeth am Adeilad Delweddu

 

Neuaddau

Adeilad Ystafell Nifer y cyfrifiaduron Cyfarpar arall Ar gael Hygyrchedd
Pentre Jane Morgan (SY23 3TE)   Ystafell Gweithfan 20

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

24/7 Gwybodaeth am Pentre Jane Morgan
Rosser (SY23 3LH) Y Lolfa 9

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

24/7

Gwybodaeth am Rosser

Pantycelyn (SY23 3BX) Ystafell Astudio Tawel 1 1 Argraffu/Copïo/Sganio 

Preswylwyr yn unig

24/7

Pantycelyn (SY23 3BX) Ystafell Astudio Tawel 2 1  

Preswylwyr yn unig

24/7

 

Fferm Penglais (SY23 3FH) Y Sgubor   Argraffu/Copïo/Sganio  10:00-21:00 dyddiol Gwybodaeth am Fferm Penglais

Y Dref

Adeilad Ystafell Nifer y cyfrifiaduron Cyfarpar arall Ar gael
Ffordd Alexanda, cyfagos i'r orsaf trên (SY23 1LG) Y Gweithfan 10

Argraffu/Copïo/Sganio

Dwy ddesg addasadwy

24/7

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

  • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
  • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
  • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl.

Byddwn yn sicrhau:

  • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
  • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
  • Bod gorsaf diheintio dwylo ar gael wrth y fynedfa
  • Bod cadachau diheintio ar gael i chi sychu arwynebau yn ôl yr angen