Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu adnoddau cyfrifiadurol ac argraffu ar gyfer defnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau am 10pm, Dydd Iau 28 Mawrth 2018 ac yn ail-agor am 8.30 ar Dydd Mawrth 03 Ebrill 2018. Yn ystod y cyfnod hwn gall defnyddwyr gael mynediad i Lolfa@PJM, Lolfa@Rosser ac ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry trwy gyfrwng Cerdyn Aber. Bydd y peiriannau argraffu yn cael eu cyflenwi cyn i ni gau.  Bydd yr holl ystafelloedd cyfrifiadurol eraill ar gau.

Lleolir ystafelloedd cyfrifiaduron ar draws campws y Brifysgol ac maent ar gael ar gyfer ein defnyddwyr, er y gall rhai ystafelloedd fod wedi eu llogi at ddibenion dysgu. I wirio archebion os gwelwch yn dda ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/room-bookings/.

Gellir cael manylion am y cyfrifiaduron cyhoeddus sydd ar gael ar y dudalen hon.

Campws Penglais

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarparal arallGwybodaeth ychwanegolAr gael
Llandinam B23 102 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
Cyfleusterau dysgu

Ystafell Llogi 24 awr
  Concourse  

Argraffu/Copïo/Sganio

  Oriau agor yr adeilad
Llyfrgell Hugh Owen Lefel D 22 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio

   
  Lefel E (EL6) 45 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg gymwysadw

  Oriau Llyfrgell
( Ble alla'i ddod o hyd i'r rhain? )
Lefel E - lifft gyferbyn 6 PSV  
Iris De Freitas - Lefel E 28 PSV

 Argraffu/Copïo/Sganio

 
Ardal Cerdyn Gwyrdd *

6 PSV *

Sganiwr Llyfrau Pearl Freedom
Desg gymwysadwy*
Porth gliniadur*
Drws Awtomatig*
Mynedfa i’r Anabl*

* Noder os gwelwch yn dda bod y cyfleusterau hyn ond ar gael ar gyfer Defnyddwyr Cerdyn Gwyrdd cofrestredig yn unig
Lefel F 23 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio

 
Astudfa Dawel Tom Lloyd
Lefel F
16 PSV    
Hugh Owen C66 27 PSV

Cyfleusterau dysgu
1 sganiwr

  Oriau agor yr adeilad
Cledwyn G24 20 PSV

Cyfleusterau dysgu

  Oriau agor yr adeilad
Y Gwyddorau Ffisegol Llyfrgell 12 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
1 sganiwr

  Oriau Llyfrgell
( Ble alla'i ddod o hyd i'r rhain?
1.49 44 PSV Cyfleusterau dysgu   9.00 -18.00
Yr Undeb Ystafell Gweithfan  (Gwaelod) 11 PSV 2 webcams   Oriau agor yr adeilad

Canolfan Llanbadarn

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarparal arallGwybodaeth ychwanegolAr gael
Elystan Morgan B1.12 70

Cyfleusterau dysgu

  Oriau agor yr adeilad
Adeilad Rheidol 2.00 26

 

  Oriau agor yr adeilad
Llyfregell Thomas Parry Ystafell Gyfrifiadurol 33 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
Di-wifr
2 webcams

  Oriau Llyfrgell
(Ble alla'i ddod o hyd i'r rhain?)
Llyfregell Thomas Parry Ystafell Hyfforddi 16 PSV 2 webcams   Oriau Llyfrgell
(Ble alla'i ddod o hyd i'r rhain?)

Yr Hen Goleg â'r Dre

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarparal arallGwybodaeth ychwanegolAr gael
Yr Hen Goleg Canolfan Astudio 7 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio

 

Llun- Gwener: 08:00 - 21:00
Dydd Sadwrn: 10:00-16:00
Dydd Sul: Ar gau

Yn ystod y gwyliau
Llun- Gwener: 08:00 - 18:00
Dydd Sadwrn/Dydd Sul: Ar gau

Joseph Parry Ystafell Gweithfan 15 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio

 

24 awr

Neuaddau

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarparal arallGwybodaeth ychwanegolAr gael
 
PJM Ystafell Gweithfan 34 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
Pyrth gliniaduron
Di-wifr
Desg gymwysadwy*
Ardaloedd Astudio Grŵp gyda 3 x 32” monitor i’w defnyddio gyda’ch gliniadur personol
Peiriannau gwerthu
Seddi cyffyrddus

  24 awr
Rosser Y Lolfa 35 PSV

Argraffu/Copïo/Sganio
1 sganiwr
Pyrth gliniaduron
Di-wifr
Desg gymwysadwy*
Ardaloedd Astudio Grŵp gyda 4 x 32” monitor i’w defnyddio gyda’ch gliniadur personol
Peiriannau gwerthu
Seddi cyffyrddus

 

24 awr*