Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu i ddefnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth.

Lleolir ystafelloedd cyfrifiaduron ar draws campws y Brifysgol ac maent ar gael ar gyfer ein defnyddwyr.

Dylai pawb ddilyn y drefn ganlynol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau hyn:

  • Sychwch eich ardal waith, cadair, bysellfwrdd a llygoden cyn ac ar ddiwedd eich sesiwn gyda’r cadachau sy’n cael eu darparu yn yr ystafelloedd
  • Glanhewch argraffwyr/llungopïwyr/ sganwyr ar ôl eu defnyddio
  • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo pan fyddwch chi'n mynd i mewn ac yn gadael yr ystafell
  • Gwisgwch orchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol oni bai eich bod wedi eich eithrio
  • Eisteddwch yn y lleoliadau dynodedig yn yr ystafell yn unig.
  • Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr
  • Dilynwch unrhyw systemau unffordd o amgylch yr ystafelloedd
  • Defnyddiwch eich Cerdyn Aber eich hun wrth fynd i mewn ac allan o'r ystafell

Campws Penglais

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarpar arallAr gael
Llandinam B23 17

Argraffu/Copïo/Sganio

Cyfleusterau addysgu

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

Llandinam Tanc Meddwl 4

Argraffu/Copïo/Sganio

AR GAU
Llyfrgell Hugh Owen Lefel D 0

Argraffu/Copïo/Sganio

10:00-17:00 dyddiol
Llyfrgell Hugh Owen Lefel E 12

Argraffu/Copïo/Sganio

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig
Llyfrgell Hugh Owen Lefel F 27

Argraffu/Copïo/Sganio

 
Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig
Adeilad Hugh Owen C66 7

Cyfleusterau addysgu

AR GAU
Adeilad Hugh Owen Iris De Freitas 9 Argraffu/Copïo/Sganio Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig
Cledwyn G24 5

Cyfleusterau addysgu

AR GAU
IBERS 0.32 22 Cyfleusterau addysgu AR GAU

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

 

Adeilad Gwyddorau Ffisegol

  4

Argraffu/Copïo/Sganio

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

1.49 12 Cyfleusterau addysgu AR GAU
Adeilad Delweddu Lobi Mynedfa 3 Argraffu/Copïo/Sganio AR GAU

 

Neuaddau

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarpar arallAr gael
Pentre Jane Morgan Ystafell Gweithfan 6

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

Rosser Y Lolfa 6

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

Pantycelyn Ystafell Astudio Tawel 1 1 Argraffu/Copïo/Sganio  AR GAU
  Ystafell Astudio Tawel 2 1   AR GAU
Fferm Penglais Y Sgubor   Argraffu/Copïo/Sganio  10:00-21:00 dyddiol
Neuadd Pumlumon SY23 2DJ Islawr 1 Argraffu/Copïo/Sganio 09:00-21:00 dyddiol
Sut ydw i'n dod o hyd i'r ystafell hon?

 

Llanbadarn

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarpar arallAr gael
Lolfa Thomas Parry   0

Argraffu/Copïo/Sganio

AR GAU