Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Noder:

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau am 17:30 ddydd Iau 23 Rhagfyr 2021 ac yn ailagor am 08:30 dydd Mawrth 4 Ionawr 2022. Bydd Lolfa @ rosser, Lolfa @ PJM, B23 ac ystafell Iris De Freitas yn aros ar agor dros y Nadolig i ddefnyddwyr gyda Cerdyn Aber gael mynediad. Bydd yr argraffwyr yn cael eu llenwi cyn i ni gau.

Gellir cyrchu’r feddalwedd sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiaduron trwy ddefnyddio ein cyfleuster bwrdd gwaith o bell: https://faqs.aber.ac.uk/cy/2968

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu i ddefnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth.

Lleolir ystafelloedd cyfrifiaduron ar draws campws y Brifysgol fel a ganlyn:

Campws Penglais

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarpar arallAr gael
Llandinam (SY23 3DB) B23 50

Argraffu/Copïo/Sganio

Cyfleusterau addysgu

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

Llandinam (SY23 3DB) Tanc Meddwl 4

Argraffu/Copïo/Sganio

 
Llandinam (SY23 3DB) Canolfan astudio ôl-raddedig 6

Argraffu/Copïo/Sganio

 Mynediad i fyfyrwyr ôl-radedig yn unig

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ)   Lefel D 7

Argraffu/Copïo/Sganio

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Sul

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Prif Lawr Lefel E 4

 

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Sul

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) EL6 19

Argraffu/Copïo/Sganio

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Sul

 Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Ystafell Hyfforddi  - Lefel E 6

Cyfleusterau addysgu

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Sul

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Iris de Freitas 14

Argraffu/Copïo/Sganio

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Sul

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ)  Prif lawr lefel F 27

Argraffu/Copïo/Sganio

 

08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Dydd Sul

Llyfrgell Hugh Owen (SY23 3DZ) Ystafell Tom Lloyd - Lefel F     08.30-22.00 Dydd Llun- Dydd Dydd Sul
Adeilad Hugh Owen (SY23 3DY) C66 7

Cyfleusterau addysgu

AR GAU
Cledwyn (SY23 3DD) G24 5

Cyfleusterau addysgu

AR GAU
IBERS (SY23 3DA) 0.32 22 Cyfleusterau addysgu AR GAU

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol (SY23 3DZ)

 

Adeilad Gwyddorau Ffisegol (SY23 3DZ) 

  4

Argraffu/Copïo/Sganio

08.30 - 17.30

1.49 12 Cyfleusterau addysgu AR GAU
Adeilad Delweddu (SY23 3BF) Lobi Mynedfa 3 Argraffu/Copïo/Sganio AR GAU

 

Neuaddau

AdeiladYstafellNifer y cyfrifiaduronCyfarpar arallAr gael
Pentre Jane Morgan (SY23 3TE)   Ystafell Gweithfan 20

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

24/7
Rosser (SY23 3LH) Y Lolfa 9

Argraffu/Copïo/Sganio
Desg addasadwy

24/7

Pantycelyn (SY23 3BX) Ystafell Astudio Tawel 1 1 Argraffu/Copïo/Sganio 

Preswylwyr yn unig

24/7

Pantycelyn (SY23 3BX) Ystafell Astudio Tawel 2 1  

Preswylwyr yn unig

24/7

Fferm Penglais (SY23 3FH) Y Sgubor   Argraffu/Copïo/Sganio  10:00-21:00 dyddiol

 

 

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Sychu arwynebau gwaith, argraffyddion, llygod bysellfyrddau ac ati cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Eich bod chi'n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr neu gweithio mewn grwpiau o 6 neu lai (ystafelloedd astudio grŵp yn unig)
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Bod gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa a drwy'r adeilad.