Gwasanaethau i Fyfyrwyr

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/

Ni sy’n darparu gwasanaethau llyfrgell, cyfrifiadurol a chyfryngau i fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.