Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) - Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Bydd modd i chi gychwyn eich cyfrif IT Prifysgol yn fuan cyn i’ch cwrs ddechrau. Bydd arnoch angen eich rhif myfyriwr a gallwch gael hwn o’r Swyddfa Gyffredinol Dysgu Gydol Oes.

Mae eich Cerdyn Aber yn cael ei ddefnyddio:

Ar ôl ichi roi eich cyfrif e-bost ar waith dylech wneud cais am eich cerdyn Aber fel y bydd yn barod ar eich cyfer pan gyrhaeddwch y campws.

Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Primo (adnoddau electronig)

Cyfleusterau'r llyfrgell