Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Dysgu o Bell

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 • yn gerdyn adnabod myfyriwr

a phan fyddwch yn ymweld â'r campws yn rhan o ysgol astudio neu ar gyfer gwaith ymchwil:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod ichi pan fyddwch yn cyrraedd y campws

Canllaw Llyfrgell a TG hanfodol ar gyfer myfyrwyr newydd

I wybod mwy am gyfleusterau Llyfrgell a ThG os gwelwch yn dda gweler ein Canllaw Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Gwasanaethau ychwanegol

Gwybodaeth Pellach

 • Mae tudalennau'r Llyfrgell a'r adnoddau dysgu yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i wneud y defnydd gorau o lyfrgelloedd a chasgliadau'r Brifysgol
 • Mae tudalennau Sgiliau Gwybodaeth yn rhoi awgrymiadau a chyngor i chi ar sut i ddarganfod a defnyddio adnoddau a gwella eich sgiliau llythrennedd gwybodaeth
 • Mae tudalennau Cwestiynau Cyffredin  yn rhoi cyfarwyddiadau a chyngor ar ddefnyddio ein cyfleusterau a'n gwasanaeth 

Rhwymo i fyfyrwyr Dysgu o Bell

Gallwn argraffu, rhwymo a chyflwyno copi rhwymedig o’ch thesis yn uniongyrchol i’ch adran (os ydynt yn cytuno i hynny). Gallwn hefyd bostio copi rhwymedig o’ch traethawd atoch.

Gallwch naill ai:

 • argraffu eich gwaith eich hun a’i bostio atom i’w rwymo
 • e-bostio eich dogfen ar ffurf ffeil PDF sengl i’w argraffu a’i rwymo - bydd ffeil PDF yn sicrhau bod ffurf y ddogfen yn aros yr un fath â’ch dogfen wreiddiol.

Dylech nodi:

 • Y math o rwymiad rydych ei eisiau
 • A hoffech i’r gwaith gael ei argraffu mewn du/gwyn neu liw
 • Nifer y copïau rydych eu hangen
 • Dyddiad cyflwyno’r gwaith
 • At bwy y dylid anfon y gwaith ar ôl ei rwymo
 • A hoffech i ni ddychwelyd copi wedi’i rwymo i chi

Tâl am argraffu/rhwymo:

 • Ar ôl i’ch cais ddod i law byddwn yn cyfrifo faint mae’n costio i:
  • Argraffu (os oes angen)
  • Rhwymo
  • Postio’r gwaith atoch (os oes angen)
 • Byddwn yn e-bostio amcan-bris, rhif archeb a manylion am sut i dalu
 • Gellir talu â chardiau credyd/debyd ar ein gweddalen

Sylwer – ni fyddwn yn prosesu eich archeb nes eich bod wedi talu

Paratoi ar gyfer rhwymo

 • Gofynnwch i’ch adran am unrhyw ofynion penodol sydd ganddynt o safbwynt rhwymo traethodau.
 • Sicrhewch fod y DATGANIADAU LLOFNODEDIG GWREIDDIOL wedi’u cynnwys lle bo angen.
 • Sicrhewch fod yr holl ddeunydd y bwriedir ei rwymo mewn cyflwr da.
 • Sicrhewch fod y tudalennau’n cael eu cyflwyno yn y drefn yr hoffech eu rhwymo.
 • Dim ond tudalennau maint A4 a dderbynnir.
 • Gadewch 1cm ychwanegol ar ochr chwith y gwaith gan y bydd hyn yn cael ei osod ym meingefn y rhwymiad.
 • Caniatewch 3 diwrnod gwaith (7 diwrnod gwaith os ydych yn dysgu o bell) i gwblhau’r gwaith rhwymo. Darperir y gwasanaeth hwn ar sail ‘y cyntaf i’r felin’.