Cyrsiau Uwchraddedig

Ry’n ni'n cynnig graddau ymchwil yn y mwyafrif o feysydd o’r gyfraith, ac mewn nifer o bynciau mwy arbennigol.

Gallwch astudio ar sail llawn amser neu ran amser.

Y mae Adran y Gyfraith a Throseddeg wastad yn awyddus i groesawu myfyrwyr ymchwil, gan fod eu cyfraniad I ddiwylliant ymchwil yr adran mor bwysig.

R’yn ni’n ymfalchio yn safon uchel y goruchwyliaeth a ddarperir ar gyfer myfyrwyr olraddedig. Ry’n ni’n cymryd diddordeb brwd yn eu cynydd, ac ar gael i gynnig annogaeth, cyngor ac arweiniad.

Dros y blynyddoedd diweddar, mae myfyrwyr ôl-raddedig o’r adran wedi cyhoeddi gwaith mewn cylchgronau a  llyfrau a r’yn ni wastas yn hapus igynghori ynghylch cyhoeddi. Mae sawl cyhoeddiad wedi deillio o waith ar y cyd rhwng staff a myfyrwyr ol-raddedig

Mae’r Adran hefyd yn cynnig gradd MPhil sy’n gwrs Meistr seiliedig ar ymchwil. O astudio amser llawn caiff y cwrs ei gwblhau mewn blwyddyn, ac mewn dwy wrth astudio rhan-amser. Mae’n rhoi cyfle i ymchwilio ar gyfer traethawd ymchwil ac ysgrifennu’r traethawd 60,000 gair hwnnw ar destun o’ch dewis chi sy’n cyd-daro â diddordebau ymchwil yr Adran. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs MPhil cysylltwch â’r Adran yn uniongyrchol. Bydd cael eich derbyn i astudio’n dibynnu a oes gan yr Adran staff priodol i arolygu testun astudio cymeradwy.