Cyrsiau Uwchraddedig

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i astudio ar lefel uwchraddedig yma yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, gan gynnwys rhaglenni a ddysgir ar y campws, rhaglenni ymchwil ar y campws, a rhaglenni ymchwil.

Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i chi feithring dealltwriaeth fwy trylwyr o'r gyfraith, trwy raglen LLM cyffredinol, neu drwy raglen astudio arbenigol ym meysydd Hawliau Dynol a Chyfraith Dyngarol, neu Gyfraith Fasnachol Rhyngwladol. Nid oes rhaid cael gradd yn y gyfraith, ac mae llawer o'n myfyrwyr ôl-raddedig yn ennill graddau o amrywiol ddisgyblaethau cyn dechrau astudio rhaglen LLM.