Dysgu Gydol Oes

Noder:

Beth sydd i Swper?
Fel rhan o Ddiwrnod Cenedlaethol Swper Teledu ar 10 Medi, hoffem i chi dynnu llun neu baentio eich swper ac anfon delwedd ddigidol o'ch gwaith celf atom. Bydd yr enillydd yn derbyn cwrs 10 credyd am ddim, gwerth £100!
Anfonwch eich cynigion at chp@aber.ac.uk
Cofiwch gynnwys: teitl, defnydd canolig, maint y darn, brawddeg am eich swper!