Hyrwyddo llenyddiaeth

04 Rhagfyr 2008

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru, rhwydwaith llenyddol rhyngwladol sydd yn rhan o Adran Astudiaethau, Theatr, Ffilm a Theledu, wedi derbyn grant o £1.3m er mwyn hyrwyddo llenyddiaeth ar draws Ewrop a thu hwnt.

AY2008

18 Rhagfyr 2008

Mae ymchwil o safon fyd-eang wedi ei adnabod mewn 15 o 16 pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ôl canlyniadau Asesiad Ymchwil 2008.

Canolfan addysg athrawon newydd

09 Rhagfyr 2008

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn dod at ei gilydd i ddarparu Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Bydd y ganolfan newydd yn darparu hyfforddiant cynradd ac uwchradd o 2010.

Yr Athro Gwyn Jones

22 Rhagfyr 2008

Dadorchuddiwyd cofeb o lechen Gymreig yn Llyfrgell Hugh Owen Prifysgol Aberystwyth i goffau bywyd a gwaith yr ysgolhaig a'r awdur, yr Athro Gwyn Jones.

Iawnderau Dynol

09 Rhagfyr 2008

Mae Fforwm Ymchwil Cyfraith Rhyngwladol Adran y Gyfraith a Throseddeg yn cynnal cynhadledd diwrnod i nodi 60 mlynedd ers mabwysiadu'r Datganiad Cyffredinol ar Iawnderau Dynol.

Asesiad Ymchwil 2008

19 Rhagfyr 2008

Gyda 85% o ymchwil o safon byd-eang, rhagoriaeth rhyngwladol neu gydnabyddiaeth rhyngwladol mae Aberystwyth wedi dringo 15 safle yng nghyngrhair RAE y Times Higher, ac wedi codi i'r ail safle yng Nghymru.

Canllaw Canolfannau Hyfforddi Olympaidd

19 Rhagfyr 2008

Prin chwe blynedd ers iddi gael ei sefydlu, mae rhagoriaeth Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Aberystwyth wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol drwy gael ei chynnwys yng Nghanllaw Campau Hyfforddi Cyn-Gemau y Gemau Olympaidd yn Llundain.