Cytuno ar gôd bar DNA planhigiol

27 Gorffennaf 2009

Mae tîm rhyngwladol o wyddonwyr, gan gynnwys ymchwilwyr yn Aberystwyth, wedi cwblhau ymdrech pedair-blynedd i gytuno ar 'gôd bar DNA planhigol' safonol.

Ofn, panig a'r cyfryngau

07 Gorffennaf 2009

Ymateb y wasg i bynciau megis rhyfel, heintiau, rhyw a phlant yn eu harddegau, o'r papurau newyddion cynharaf i'r oes ddigidol fodern, fydd canolbwynt cynhadledd hanes bwysig yn Aberystwyth o'r 8ed tan 11eg Gorffennaf.

Gyrrwr economiadd

20 Gorffennaf 2009

Adroddiad gan yr ymgynghorwyr rhyngwladol DTZ yn tanlinellu cyfraniad economaidd Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Cap cwyr pinc ar y plinth

10 Gorffennaf 2009

Bydd het enfawr ar ffurf 'cap cwyr pinc' a wnaed gan y Dr. Gareth Griffith a Gary Easton o IBERS yn ymddangos ar y pedwerydd plinth fore Sul rhwng 3 a 4 er mwyn hyrwyddo mycoleg.

Cymrodyr 2009

13 Gorffennaf 2009

Mae'r Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cymru, yn un o saith Cymrawd er Anrhydedd a fydd yn cael eu hurddo yn ystod y seremonïau graddio yr wythnos hon.

Graddio yn Fyw

13 Gorffennaf 2009

Bydd y seremonïau graddio eleni, sydd yn cael eu cynnal rhwng y 14eg a'r 17eg o Orffennaf, yn cael eu darlledu yn fyw ar y we.

Cyflwyno artist yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2009

Cyflwyno'r artist adnabyddus ac uchel ei bri o Aberystwyth, Mary Lloyd Jones, yn Gymrawd er Anrhydedd yn ystod seremoni raddio gyntaf yr wythnos.

Urddo gwyddonydd chwaraeon

15 Gorffennaf 2009

Cyflwyno'r Athro Emeritws a chynfyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Clyde Williams, yn Gymrawd er Anrhydedd.

10 mlwyddiant Prifysgol Haf Cymru

07 Gorffennaf 2009

Bydd Jake Strong, cyhoeddwr newyddion teithio ar Radio Wales, yn ymuno â chyd-gynfyfyrwyr yn nathliadau 10 mlywddiant Prifysgol Haf Cymru sydd yn cael ei cynnal yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon.

Urddo'r Prif Weinidog

16 Gorffennaf 2009

Cyflwyno y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC yn Gymrawd er Anrhydedd gan Sir Emyr Jones Parry.

Urddo cyn-bennaeth HSBC

16 Gorffennaf 2009

Cyflwyno Mr Dyfrig John, cyn Brifweithredwr HSBC, fel Cymrawd er Anrhydedd gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Noel Lloyd.

Yr Athro Ching Fai Ng

16 Gorffennaf 2009

Cyflwyno Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Bedyddwyr Hong Kong, Dirprwy Cyngres Genedlaethol Pobl Tseina, a chyn-gymrawd ôl-raddedig Nuffield yn Aberystwyth yn Gymrawd er Anrhydedd.

Y Fonesig Athro Jean Thomas

17 Gorffennaf 2009

Yr Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr IBERS,yn cyflwyno'r Fonesig Athro Jean Thomas yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Mr Huw Eurig Davies

17 Gorffennaf 2009

Cyflwyno Prif Weithredwr cwmni cynhyrchu teledu Boomerang, Huw Eurig Davies yn Gymrawd er Anrhydedd gan Dr John Harries.

Aber ar Faes yr Eisteddfod

31 Gorffennaf 2009

Unwaith eto eleni mae gan y Brifysgol raglen lawn o weithgareddau ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn cael ei chynnal yn y Bala o'r 1af tan 9ed Awst.

€1.7m i'r cefndrid Celtaidd

09 Gorffennaf 2009

Busnesau bach a mentrwyr yng Ngorllewin Cymru a De-ddwyrain Iwerddon yn uno i hybu creadigrwydd, arloesedd a chystadleuaeth, mewn cynllun a lansiwyd yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes.