Bwrsariaeth meddalwedd

01 Hydref 2009

Mae Portaltech, un o gwmnïoedd e-Fasnach blaenllaw y Deyrnas Gyfunol, yn cyllido bwrsariaeth newydd ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Rhith-ganolfan sgiliau

08 Hydref 2009

Lansio rhith-ganolfan sgiliau newydd rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor gan y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, John Griffiths AC.

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

19 Hydref 2009

Penodwyd cyngyflwynydd gyda'r BBC, Lyn Morgan, i swydd Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus PA.

Gwella'r amgylchedd ddysgu ac addysgu

21 Hydref 2009

Lansio cynlluniau Gwell Aberystwyth sydd wedi eu datblygu ar gyfer gwella'r profiad addysgu i fyfyrwyr.

Copenhagen a Newid yn yr Hinsawdd

30 Hydref 2009

Cynhelir symposiwm undydd bwysig ar newid hinsawdd yn Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol ar y 6ed o Dachwedd, fis cyfan cyn Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Copenhagen.

Prifysgol Masnach Deg

12 Hydref 2009

Aberystwyth yw'r 100fed prifysgol neu goleg yn y Deyrnas Gyfunol i dderbyn statws Masnach Deg.

Gallai Aberystwyth arwain y byd

27 Hydref 2009

Mae un o fywydegwyr enwoca'r byd yn dweud bod datblygiadau newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ei gosod mewn lle delfrydol i arwain y byd ar faterion amgylcheddol.