The Importance of Political Leadership in Achieving a Nuclear Weapon Free World

27 Ebrill 2010

Y Cyn-ysgrifennydd Amddiffyn, y Gwir Anrhydeddus Des Brown, i draddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies ar nos Fercher 28 Ebrill.

Ymchwil i ffrwydradau’r haul

22 Ebrill 2010

Tim rhyngwladol o dan arweinyddiaeth Prifysgol Aberystwyth yn llunio'r darlun mwyaf cyflawn o effeithiau llawn ffrwydrad solar mawr.

Gwyddonwyr IBERS yn arwain astudiaeth £4.9m pwysig newydd ar geirch

20 Ebrill 2010

Mae IBERS yn arwain astudiaeth newydd o bwys i ddatblygu gwell amrywiadau o geirch a ddaw â buddion economaidd ac amgylcheddol sylweddol i dyfwyr, melinwyr, a’r diwydiannau llaeth, eidion a dofednod.

Lansio DVD newydd

19 Ebrill 2010

Lansiwyd DVD sy’n hybu Prifysgol Aberystwyth, a bywyd fel myfyriwr yn Aberystwyth, gan Swyddfa Denu a Derbyn.

Mwy na thebyg y lle gorau yn y byd...

16 Ebrill 2010

Mae’n debyg mai Prifysgol Aberystwyth yw’r lle gorau yn y byd i fod yn fyfyriwr yn ôl Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol 2009.

Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth

15 Ebrill 2010

Dwy adran, Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg a Cymorth Myfyrwyr, ar rhestr fer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch 2010 y Times Higher Education.

Diarfogi niwclear

01 Ebrill 2010

Y Cyn-ysgrifennydd Amddiffyn, y Gwir Anrh. Des Brown, i draddodi Darlith Flynyddol 2010 Sefydliad Coffa David Davies ym Mhrifysgol Aberystwyth.