Llwyddiant tablau cynghrair

27 Mai 2010

Bodlonrwydd uchel ymysg myfyrwyr a gwell rhagolygon ar gyfer graddedigion yn codi Aberystwyth i blith y 40 uchaf y Deyrnas Gyfunol yn ôl y Times Good University Guide 2011.

Etholiad 2010

26 Mai 2010

Bydd canlyniadau Arolwg Etholiad Cymru 2010 yn cael eu cyflwyno gan Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru mewn seminar brecwast ar ddydd Gwener 28 Mai.

Gwobr RIBA

21 Mai 2010

Unedau Creadigol Canolfan y Celfyddydau ymysg enillwyr y gwobrau a gyhoeddwyd gan yr RIBA ar gyfer 2010.

Diffoddwch ‘e

24 Mai 2010

Diffoddwch 'e'n dangos sut y gallai'r Brifysgol arbed hyd at £40,000 y flwyddyn ar ei biliau trydan.

Lleihau allyriadau carbon

21 Mai 2010

Ystod eang o fesurau i dorri allyriadau carbon yn derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf dyfarniad Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Cymru, Ewrop a’r Byd

20 Mai 2010

Y Brifysgol y lansio pecyn dwyieithog newydd ar gyfer athrawon sydd yn dysgu ar elfen Cymru, Ewrop a'r Byd ar Fagloriaeth Cymru.

Aberystwyth yn San Steffan

19 Mai 2010

Wrth i’r Senedd yn San Steffan ail ymgynnull ar ôl yr etholiad, mae deuddeg o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dathlu buddugoliaethau etholiadol.

Dal y diferion

17 Mai 2010

Casglu dwr glaw ar raddfa ddiwydiannol ar ffermydd y Brifysgol mewn ymateb i alw dyddiol o 50,000 litr, gan arwain at arbedion ariannol ac amgylcheddol.

Gweinidog yn lansio wythnos cynaliadwyedd

17 Mai 2010

Gweinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru, Elin Jones AC, yn lansio Wythnos Cynaliadwyedd Cymru ym mwyty gwobrwyedig y Brifysgol, TaMed Da.

Wythnos Gynaliadwyedd Cymru

12 Mai 2010

Yn rhan o Wythnos Gynaliadwyedd Cymru (17-23 Mai) mae'r Brifysgol yn trefnu nifer o ddigwyddiadau i dynnu sylw at, ac i ddathlu ei chyfraniadau at amgylcheddau cynaliadwy a ffyrdd o fyw.

Ailstrwythuro IBERS

10 Mai 2010

Mae Cyngor y Brifysgol wedi croesawi canlyniad ailstrwythuro IBERS, ac yn enwedig y ffaith bod y cwbl wedi’i wneud yn wirfoddol, gan gynnwys drwy adleoli staff i swyddi eraill.