Cyfarwyddwr Newydd ar gyfer GMY

04 Ionawr 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Mrs Liz Flint yn Gyfarwyddwr Newydd ar gyfer Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori (GMY).

Cyfarwyddwr Newydd i’r Swyddfa Ryngwladol

06 Ionawr 2012

Mae’r Brifysgol wedi penodi Rachel Tod yn Gyfarwyddwr newydd ar y Swyddfa Ryngwladol.

Neuaddau Preswyl Newydd Fferm Penglais

09 Ionawr 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth yn parhau â’r broses o sicrhau Neuaddau Preswyl Newydd. Disgwylir iddynt ddarparu llety i 1000 o fyfyrwyr mewn neuaddau modern hunan ddarpar.

Pennaeth Newydd ar yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

11 Ionawr 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Dr Jamie Medhurst yn Bennaeth ar yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Bwyta’n iach?

11 Ionawr 2012

Gwyddonwyr o IBERS yn dangos sut y gall prawf wrin ddatgelu’r gwirionedd am yr hyn yr ydych wedi ei fwyta.

Diwedd microbau?

18 Ionawr 2012

Gwyddonydd o Aber yn galw am strategaeth fyd-eang i ddiogelu bacteria, ffyngau ac algae sydd dan fygythiad.

Archaeoleg a pherfformio

19 Ionawr 2012

Cymrodoriaeth Fawreddog Leverhulme i’r Athro Mike Pearson

Newyn canoloesol

20 Ionawr 2012

Cyllid Leverhulme ar gyfer astudiaeth o newyn yn Lloegr laddodd dros hanner miliwn o bobl mewn llai na thair blynedd.

Technocamps

20 Ionawr 2012

Sylw i lythrennedd ddigidol ac addysg gyfrifiadurol mewn sesiwn rhad ac am ddim sydd yn cael ei threfnu gan Technocamps ar ddydd Mawrth Ionawr 24.

Diagnosis cancr y brostad

23 Ionawr 2012

Ymchwilwyr Aberystwyth yn cymryd camau mawrion i wella diagnosis o gancr y brostad.

Galw mawr

24 Ionawr 2012

Galw mawr yn golygu na fydde ceisiadau DG/UE sydd wedi eu cyflwyno ar ol dyddiad cau UCAS yn cael eu derbyn.

Cangen Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

26 Ionawr 2012

Cyfarfu Pwyllgor Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y tro cyntaf ddydd Mercher 25 Ionawr.

Hacio’r Iaith

26 Ionawr 2012

Y dechnoleg ddiweddaraf a’r iaith Gymraeg fydd dan sylw mewn cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth dros y penwythnos.

Camu Ymlaen

27 Ionawr 2012

Gan ddechrau ar 30 Ionawr bydd staff y Brifysgol yn gweld pa mor bell y gallant gerdded mewn 60 diwrnod.

Llaeth iachach

27 Ionawr 2012

Gwyddonwyr o IBERS yn datblygu ychwanegion porthiant naturiol er mwyn cynhrychu llaeth gwell drwy’r flwyddyn.