Marathon Pokémon y Brifysgol

02 Ebrill 2012

Cynhelir Marathon Pokémon elusennol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Grŵp ymchwil amgylchedd newydd

02 Ebrill 2012

Gwyddonwyr y Brifysgol i ganfod beth sy’n gyrru’r amgylchedd.

Ymchwil newydd i’w wobrwyo

03 Ebrill 2012

Astudiaeth newydd o afonydd Cymru.

Sgrinio diabetes yn y Brifysgol

03 Ebrill 2012

Pobl leol i gael eu sgrinio yn yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Cymrodyr i gael eu hanrhydeddu

04 Ebrill 2012

Cymrodyr i gael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Aberystwyth

Astudiaeth o famothiaid

04 Ebrill 2012

Gwyddonwyr Aberystwyth yn cyfrannu at astudiaeth o famothiaid gwlanog

Gwobrwyo prosiect Leverhulme

04 Ebrill 2012

Y Brifysgol wedi’i gwobrwyo â Grant Prosiect Ymchwil tair-blynedd Leverhulme

Gwirfoddoli llwyddiannus

11 Ebrill 2012

Myfyrwyr yn ennill £150 i redeg prosiect gwirfoddol.

Is-lywydd y Llyfrgell Genedlaethol

13 Ebrill 2012

Enwi’r Athro Aled Jones, Is-Ganghellor Hŷn, yn Is-lywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Agor meithrinfa newydd

13 Ebrill 2012

Y Brifysgol yn agor drysau meithrinfa newydd bwrpasol ar gampws Penglais am y tro cyntaf ar ddydd Iau 12 Ebrill.

Gwobr arlunio i fyfyriwr

16 Ebrill 2012

Myfyriwr celfyddyd gain o Aberystwyth yn ennill cystadleuaeth arlunio.

Ymddygiad anifeiliaid

17 Ebrill 2012

“Science Café” Radio Wales yn adrodd o Gynhadledd y Gymdeithas Astudio Ymddygiad Anifeiliaid a gynhaliwyd yn Aberystwyth rhwng yr 11eg a’r 13eg o Ebrill.

Trafodaeth folcanig

17 Ebrill 2012

Un o folcanolegwyr mwyaf blaenllaw Prydain yn trafod daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd a tswnamïau.

Robotiaid ar y traeth

20 Ebrill 2012

Cynnal gweithdai roboteg ar gyfer pobl ifanc ar y traeth yn Aberystwyth fel rhan o gynllun Technocamps.

Rhodd Hoover

24 Ebrill 2012

Y cwmni diwydiannol enfawr, Hoover, yn cyllido astudiaeth canser y brostad.

Blodeuo neu beidio

24 Ebrill 2012

Planhigyn sydd byth yn blodeuo yn arwain gwyddonwyr at enyn sy’n angenrheidiol er mwyn ffurfio canghennau ar blanhigion sydd yn blodeuo.

Seliau canoloesol

25 Ebrill 2012

Agor arddangosfa o seliau Cymreig o’r canoloesoedd yn y Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn seiliedig ar waith haneswyr o Adran Hanes a Hanes Cymru.

Hwb enfawr i bio-danwydd

26 Ebrill 2012

Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn cyhoeddi £6.4m o gyllid ychwanegol er mwyn datblygu’r cnwd bio-danwydd, Miscanthus.

Hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig

27 Ebrill 2012

Gwahodd Athro y Gyfraith o Aberystwyth, John Williams, i ymuno â chyfarfod arbenigol yn Efrog Newydd i drafod hawliau dynol pobl hŷn.

Ar daith i Lundain

27 Ebrill 2012

Yr Harriers yn rhedeg yn y Stadiwm Olympaidd wrth i Aberystwyth ddathlu Wythnos y Prifysgolion.

Heriau polisi tramor

30 Ebrill 2012

Cyn-gynrychiolydd Parhaol y Deyrnas Gyfunol i'r Cenhedloedd Unedig, Syr Emyr Jones Parry, i draddodi anerchiad blynyddol y Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd.