Adeilad amgylcheddol ardderchog

01 Hydref 2013

Dyfarnu tystysgrif ‘BREEAM Excellent’ i adeilad newydd IBERS ar Benglais am ei berfformiad amgylcheddol.

Prawf llygaid yn yr anialwch

03 Hydref 2013

Gwyddonydd o Aberystwyth yn teithio i anialwch Atacama yn Chile er mwyn profi llygaid gwyddonol taith ExoMars 2018.

Pantycelyn

07 Hydref 2013

Datganiad ar ddyfodol Pantycelyn a darpariaeth llety i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ar Fferm Penglais.

Merched mewn oes o chwyldro

08 Hydref 2013

Yr Athro Paula Backscheider yn siarad am ferched yn ystod y rhyfel rhwng 1775-1815

Cyfarwyddwr newydd i Ganolfan y Celfyddydau

08 Hydref 2013

Penodwyd Gareth Lloyd Roberts, Cynhyrchydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, i swydd Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Galw am ddiogelu glaswelltiroedd capiau cwyr

15 Hydref 2013

Mae gan Gymru rai o'r cynefinoedd pwysicaf ac amrywiol yn wyddonol yn y byd i ffyngau glaswelltiroedd yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

£14.2m i’r dyniaethau a’r celfyddydau

16 Hydref 2013

Aberystwyth, mewn partneriaeth â saith prifysgol arall, yn ennill £14.2m oddi wrth yr AHRC i ddarparu goruchwyliaeth, hyfforddiant a datblygu sgiliau ôl-raddedig.

Myfyrwyr, ŵyau buarth a bysedd y blaidd....

16 Hydref 2013

Cyflenwr ŵyau buarth y Brifysgol, Birchgrove Eggs, yn bwydo ei ieir gyda bysedd y blaidd (lupins) sydd yn cael eu tyfu yn y DG yn lle soia wedi ei fewnforio.

Gweithdy amrywiaeth ieithyddol

17 Hydref 2013

Canolfan Mercator y Brifysgol yn cynnal gweithdy tridiau arbenigol ar amrywiaeth ieithyddol.

Llwyddiant Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

17 Hydref 2013

Cyflwyno gwobr M Wynn Thomas 2013 i’r Athro Sarah Prescott a dr Mary Chadwick.

Première Y Gwyll / Hinterland

17 Hydref 2013

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal première o’r gyfres ddrama dditectif hir-ddisgwyliedig Y Gwyll / Hinterland.

Cytundeb arloesol gyda Phrifysgol Genedlaethol Seoul

22 Hydref 2013

Aberystwyth yn arwyddo cytundeb gyda Phrifysgol Genedlaethol Seoul i rannu plasm cenhedlu miscanthus i hybu’r gwaith o gynhyrchu bio-ynni.

Datganiad Robert Winnicki

23 Hydref 2013

Datganiad Robert Winnicki.

Fforwm Llywodraethu’r Rhyngrwyd y Cenhedloedd Unedig

24 Hydref 2013

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Rhyngwladol yn trafod gormes ar-lein fel rhan o Fforwm Llywodraethu’r Rhyngrwyd y Cenhedloedd Unedig sydd yn cael ei chynnal ar ynys Bali yr wythnos hon. 

Gwobr Arlwyo Cynaliadwy

24 Hydref 2013

Prifysgol yn ennill Gwobr Nod Arlwyo Efydd Bwyd am Fywyd gan Gymdeithas y Pridd i’w holl fwytai ar y campws.

Bacteria yn blodeuo wrth i’r eira doddi

30 Hydref 2013

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn honni y gallai dadlaeth sylweddol ar draws rhewlifoedd yr Ynys Las arwain at rai o ddigwyddiadau tymhorol mwyaf byd natur.

Cyfarwyddwr IBERS wedi’i benodi’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth CGIAR

30 Hydref 2013

Mae’r Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i benodi’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth yng Nghonsortiwm CGIAR.