Pam bod gwahanol fathau o bridd yn allweddol i ddwysáu amaethyddiaeth mewn modd cynaliadwy

30 Hydref 2015

Yr Athro Jane Rickson i drafod rôl allweddol pridd mewn dwysau amaethyddiaeth mewn modd cynaliadwy.

Myfyriwr IBERS yn Bencampwr Merched Enduro Prydain 2015

29 Hydref 2015

Coroni Rhian George, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn Bencampwr Merched Enduro Prydain 2015.

Athro ffiseg o Aberystwyth yn arwain ymchwil chwyldroadol ar wydr

27 Hydref 2015

Grŵp rhyngwladol o ymchwilwyr o dan arweiniad ffisegydd o Brifysgol Aberystwyth yn darganfod dulliau newydd o weithgynhyrchu gwydr.

Arbenigwr ar gyfraith Guantanamo yn siaradwr gwadd

26 Hydref 2015

Y cyn-fyfyriwr Mitch Robinson, enillydd Gwobr Cyrhaeddiad Proffesiynol Gwobrau Addysg Cyn-fyfyrwyr y Cyngor Prydeinig 2015 yr UDA yn dychwelyd i Aberystwyth.

Campws Cangen Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu ei myfyrwyr cyntaf

26 Hydref 2015

Mae Campws Cangen Mawrisiws yn cynnig cyrsiau israddedig mewn Cyfrifiadureg, Busnes, Cyfrifeg a Chyllid, a'r Gyfraith, a gradd Meistr mewn Busnes Rhyngwladol

Darlith Goffa E H Carr

22 Hydref 2015

Yr Athro Justin Rosenberg, ffigwr blaenllaw ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol, i draddodi Darlith Goffa E H Carr.

Dathlu llwyddiant dysgu am oes

22 Hydref 2015

Dathlwyd llwyddiant dysgu gydol oes unigolion a grwpiau mewn seremoni arbennig ddydd Mercher 21 Hydref 2015.

Gwaith celf yn adfywio’r Hen Goleg

22 Hydref 2015

Yr artist Mary Lloyd Jones yn dadorchuddio baneri newydd i ddathlu a hyrwyddo ailenedigaeth adeilad eiconig yr Hen Goleg.

Prifysgol Aberystwyth yn codi’r Faner Werdd i ddathlu gwobr campws gwyrdd

21 Hydref 2015

Campws Penglais Prifysgol Aberystwyth yw'r campws prifysgol cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr y Faner Werdd.

Myfyrwraig o IBERS i weithio gydag orang-wtaniaid

21 Hydref 2015

Montana Hull, myfyrwraig raddedig, sicrhau interniaethau gyda’r Orangutan Foundation International (OFI) yn Borneo, Indonesia.

Penodi’r Athro Richard Beardsworth yn Gyfarwyddwr Moeseg

19 Hydref 2015

Mae Dr Richard Beardsworth, Athro Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, wedi ei benodi i swydd Cyfarwyddwr Moeseg y Brifysgol.

Cyn-fyfyriwr Aberystwyth yn dweud ‘diolch’ gyda rhodd ysgoloriaeth o £506,000

15 Hydref 2015

Sefydlu cronfa ysgoloriaeth newydd o bwys diolch i rodd o £506,000 gan y cynfyfyrwyr Peter Hancock a Patricia Pollard.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod y Sylfaenwyr

15 Hydref 2015

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu ei gorffennol, y presennol a'i dyfodol ail sefydlu Diwrnod y Sylfaenwyr.

Myfyrwraig ar drywydd cathod creulon

09 Hydref 2015

Y gyfres dditectif ‘Y Gwyll’ yn ysbrydoli Henriette Wisnes, myfyrwraig Gwyddor Anifeiliaid i astudio pam bod cathod yn lladd cymaint o anifeiliaid eraill.

Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

08 Hydref 2015

€455,425 i Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau o dan linyn newydd ‘Platforms’ rhaglen ‘Ewrop Greadigol’ yr Undeb Ewropeaidd.

Aberystwyth yn dathlu Wythnos Gofod y Byd 2015

07 Hydref 2015

Cyfle i ddarganfod mwy am ddatblygiadau cyffrous mewn ymchwil gofod sy’n digwydd yma yn Aberystwyth, fel rhan o Wythnos Gofod y Byd (4ydd – 10fed Hydref, 2015).

Datblygu Dewisiadau am Gyfiawnder gyda Phobl Hŷn yng Nghymru

02 Hydref 2015

Gwahoddiad i bobl sy’n gweithio gyda, neu’n cynorthwyo pobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at astudiaeth bwysig i gamdriniaeth o bobl hŷn.

Gwyddonwyr yn gwahodd ffermwyr ifanc i gynorthwyo gyda gwaith ymchwil

01 Hydref 2015

Gwyddonwyr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn gwahodd ffermwyr ifanc i gyfrannu at ymchwil amaethyddol blaengar.