Cais Datblygu’r Hen Goleg yn Parhau

30 Mehefin 2016

Prifysgol Aberystwyth i ail-gyflwyno cais am gyllid i ail-ddatblygu'r Hen Goleg.

Aberration yng Ngwobrau Cyntaf Aber

28 Mehefin 2016

Enwebu digwyddiad LHDT 'Aberration' ar gyfer Gwobr y Celfyddydau yng Ngwobrau Cyntaf Aber.


 

Podlediad Refferendwm yr UE

28 Mehefin 2016

Arbenigwyr o'n Hadran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol yn trafod goblygiadau'r refferendwm.

Darlithydd o Aber ar Restr Menywod Fwyaf Dylanwadol TG

28 Mehefin 2016

Mae Dr Hannah Dee o Brifysgol Aberystwyth wedi cael ei rhestru fel nawfed fenyw fwyaf dylanwadol ym maes cyfrifiadureg, yn ôl Computer Weekly

Llwyfan yn Llundain i Ymchwil Biometrig Rhamantaidd

27 Mehefin 2016

Mae ymchwil gan Brifysgol Aberystwyth i'w ymddangos yn arddangosfa ‘Being Human’ yn Llundain.

Ymateb Prifysgol Aberystwyth i Refferendwm yr UE

24 Mehefin 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi rhoi ei hymateb cyntaf i oblygiadau canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd i'r sefydliad.

Campws Cangen Mawrisiws i gydweithio efo'r Clwb Rotari St. Pierre.

20 Mehefin 2016

Mae Campws Cangen Mawrisiws i gydweithio efo'r Clwb Rotari St. Pierre yn cydweithio efo'r Clwb Rotari o St. Pierre am seminar/gweithdy ar Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gwrthdaro.

Disgyblion yn Camu i Ffau’r Ddraig Aber

23 Mehefin 2016

Mae disgyblion o Ysgol Penweddig wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Ffau’r Ddraig a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

Ymweliad 1926 Cynghrair y Cenhedloedd i Aber

22 Mehefin 2016

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen yn coffáu ymweliad hanesyddol Cymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth yn 1926.

Prifysgol Aberystwyth yn enwi Cymrodyr newydd

22 Mehefin 2016

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu tri ar ddeg o bobl yn ystod Wythnos y Graddio 2016.

Prifysgol Aberystwyth yn mentro i’r sgwâr reslo

21 Mehefin 2016

Prifysgol Aberystwyth yn trefnu’r gynhadledd academaidd gyntaf ym Mhrydain ar reslo proffesiynol.

Cymru yn Ewro 2016: Cael y Maen i’r Wal

20 Mehefin 2016

Mae darn o dywodfaen o Fae Ceredigion wedi’i ddewis gan Athro o Brifysgol Aberystwyth i gynrychioli Cymru mewn arddangosfa Ewro 2016 o beli-troed carreg yn Fienna.

Darlith Gyhoeddus: Drilio Gwyddonol am Wreiddiau'r Ddynoliaeth yn Affrica

16 Mehefin 2016

Sut mae ymchwil rhyngwladol ar waddodion o welyau llynnoedd hynafol yn nwyrain Affrica yn helpu taflu goleuni ar lwybr esblygiad y ddynolryw. 

Labordy Traeth yn y Bandstand - Cwrdd â'r Robotiaid

15 Mehefin 2016

Ddydd Sadwrn 18 Mehefin rhwng 10:00 a 4:00, daw’r Labordy Traeth yn ôl unwaith eto i Fandstand Aberystwyth, yn rhoi'r cyfle i'r cyhoedd i 'gwrdd â robotiaid'.

Darlithydd o Aberystwyth yn curadu Blwch Du Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin

15 Mehefin 2016

Darlithydd mewn Astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth, Dr Kim Knowles, sy’n curadu cangen raglennu enwog y Black Box yng Ngŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin.

Cam arall ymlaen tuag at sefydlu Canolfan Ragoriaeth Filfeddygol yn Aberystwyth

13 Mehefin 2016

Cyhoeddiad gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar raglen meddygaeth filfeddygol ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Milfeddygol Brenhinol. 

Dyfarnu MBE i Dr Rhian Hayward yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2016

13 Mehefin 2016

Dr Rhian Hayward yn cael MBE am wasanaethau i Entrepreneuriaeth yng Nghymru

Darganfyddiad Tîm o Gymru yn yr Antarctig

10 Mehefin 2016

Mae tîm ymchwil rhyngwladol sydd yn cynnwys academyddion o Brifysgol Aberystwyth wedi gwneud darganfyddiad sylweddol yn yr Antarctig.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu dirprwyaeth o Frasil

10 Mehefin 2016

Bydd dirprwyaeth o brifysgolion ym Mrasil yn ymweld â'r Brifysgol.

Ymchwil newydd yn anelu at gefnogi menywod i feithrin hyder i ‘dorri’r nenfwd gwydr’

08 Mehefin 2016

Prifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda'r Swyddfa Gartref yng Nghymru i chwalu'r rhwystrau i fenywod sy'n dyheu at gyrraedd brig y gwasanaeth sifil.

Sefydliadau arweiniol yn rhoi llwyfan i'r biowyddorau yn eich maes chi yn Cereals 2016

07 Mehefin 2016

Dewch i Stondin 702 yn Cereals 2016 i ddysgu sut mae ymchwil arloesol i'r biowyddorau yn creu buddion go iawn i amaethyddiaeth.

Cwmni Theatr a Dawns yn perfformio Gwdihŵ ym Mhrifysgol Aberystwyth

07 Mehefin 2016

Cyrff Ystwyth, cwmni theatr a dawns, i berfformio ei sioe Gwdihŵ ar Ddydd Gwener 10 a Dydd Sadwrn 11 Mehefin 2016.

Trafodaeth ar y Refferendwm a’i oblygiadau i Gymru a’r Deyrnas Gyfunol

06 Mehefin 2016

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad cyhoeddus i drafod y Refferendwm yr UE ar ddydd Llun 13 o Fehefin.

Iestyn Tyne yn cipio Coron Eisteddfod yr Urdd

03 Mehefin 2016

Mae Iestyn Tyne, myfyriwr blwyddyn gyntaf yn Adran y Gymraeg wedi ennill Coron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint.

Digwyddiadau Alumni yn yr Unol Daleithiau

01 Mehefin 2016

Cynhalir digwyddiadau blynyddol Prifysgol Aberystwyth yn yr Unol Daleithiau Alumni Aberystwyth a'r siaradwr gwadd eleni oedd Ed Thomas. Mae Ed yn Gymrawd Anrhydeddus y Brifysgol ac yn gynhyrchydd y gyfres ddrama ditectif y Gwyll/Hinterland.

Cyngor yn Cymeradwyo Cynlluniau i Ailagor Pantycelyn

29 Mehefin 2016

Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu bwrw mlaen gyda’r prosiect i adnewyddu neuadd Gymraeg Pantycelyn.