Sut i wneud eich lawnt yn gyfeillgar i fywyd gwyllt trwy gydol y flwyddyn – awgrymiadau gan ecolegydd

01 Mehefin 2022

Mewn erthygl yn The Conversation mae’r Athro Gareth Griffith o IBERS yn trafod ei awgrymiadau ar gyfer annog bywyd gwyllt ar eich lawnt.

Anrhydedd frenhinol i academydd blaenllaw Prifysgol Aberystwyth

02 Mehefin 2022

Mae’r Athro Glyn Hewinson CCDdC wedi’i urddo’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Myfyriwr Aberystwyth yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd

06 Mehefin 2022

Myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dinbych.

LabTraeth yn dychwelyd i lan y môr Aberystwyth i ddathlu creadigrwydd roboteg

06 Mehefin 2022

Bydd robotiaid o bob math, o rai ‘agerstalwm’ (steampunck) i longau tanfor, yn dychwelyd i lan môr Aberystwyth am y tro cyntaf ers tair blynedd wrth i LabTraeth ddychwelyd i ganol y dref.

Myfyrwyr yn ennill taith i ŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

07 Mehefin 2022

Mae pedwar myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn cael cyfle i fynychu un o brif wyliau ffilm y byd.

Arddangosfa Senedd yn dangos effaith newid hinsawdd ar arfordiroedd

08 Mehefin 2022

Mae arddangosfa yn darlunio effeithiau newid hinsawdd ar arfordiroedd bregus Cymru ac Iwerddon wedi agor yn y Senedd yng Nghaerdydd.

'Trwy lygaid dioddefwyr-oroeswyr hŷn' Sut y gall realiti rhithwir wella ymatebion ymarferwyr i drawma

13 Mehefin 2022

Mae swyddogion yr heddlu ac arbenigwyr ym maes cam-drin domestig ac iechyd wedi bod yn defnyddio'r dechnoleg realiti rhithwir ddiweddaraf i brofi’n union sut y gall pobl deimlo wrth ddatgelu trais a cham-drin, diolch i ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dŵr Cymru i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i fonitro ansawdd dŵr yfed

25 Mehefin 2022

Mae Dŵr Cymru yn mynd i ddefnyddio systemau deallusrwydd artiffisial (DA) a adeiladwyd gan Brifysgol Aberystwyth i fonitro effeithiolrwydd ei phrosesau trin dŵr.

Ethol Athro Hanes yr Oesoedd Canol yn Llywydd y Gymdeithas Hanes Economaidd

14 Mehefin 2022

Mae Phillipp Schofield, Athro Hanes yr Oesoedd Canol a Phennaeth yr Adran Hanes a Hanes Cymru, wedi cael ei ethol yn Llywydd y Gymdeithas Hanes Economaidd.

Podlediad yn rhoi llais i ddioddefwyr hŷn cudd cam-drin domestig

15 Mehefin 2022

I gyd-fynd â Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Pobl Hŷn y Byd (15 Mehefin), mae menter ymchwil Dewis Choice wedi cynhyrchu podlediad newydd, Out of Sight, sy’n archwilio profiadau ddioddefwyr hŷn sy'n goroesi cam-drin domestig.

Hwb i ymchwil i glefydau trofannol wrth i "arweinydd y dyfodol" ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

15 Mehefin 2022

Mae astudiaeth fyd-arweiniol o glefydau trofannol sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael hwb sylweddol wrth i wyddonydd o fri rhyngwladol ymuno o Sefydliad Sanger Wellcome, Caergrawnt.

Ymchwil i fynediad a chynhwysiant anabledd ar reilffordd danddaearol Llundain

17 Mehefin 2022

Mae’r rhwystrau a wynebir gan bobl gydag anableddau wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd dinesig yn destun ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dysgu gwersi'r gorffennol i wella profiadau plant sy’n ffoaduriaid heddiw

20 Mehefin 2022

Dylai’r gefnogaeth i geiswyr noddfa ifanc heddiw gael ei llywio gan brofiadau ffoaduriaid o blant a ffodd rhag y Sosialwyr Cenedlaethol yng Nghanolbarth Ewrop yn y 1930au, yn ôl adroddiad newydd gan ymchwilwyr o Ganolfan Astudio Symudedd Pobl, Prifysgol Aberystwyth.

Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi’i benodi i Banel o Arbenigwyr

23 Mehefin 2022

Mae’r Athro Emyr Lewis, Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth, wedi cael ei benodi i Banel Arbenigol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i nodi pen-blwydd adran y gyfraith gyntaf Cymru yn 120

28 Mehefin 2022

Mae'r Adran y Gyfraith a Throseddeg wedi nodi ei phen-blwydd yn 120 gyda digwyddiad mawreddog yn Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd.

Prifysgol Aberystwyth yn gefeillio gyda phrifysgol o Wcráin

28 Mehefin 2022

Disgwylir i fyfyrwyr o Wcráin astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dilyn cyhoeddiad am drefniant gefeillio newydd gydag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r wlad, Prifysgol Economaidd Genedlaethol Odessa.

Prosiect ysgrifennu yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o Covid hir

29 Mehefin 2022

Mae ymchwilwyr o'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o Covid hir i fod yn rhan o brosiect ysgrifennu newydd. 

Academyddion dileu TB yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth

30 Mehefin 2022

Daeth gwyddonwyr blaenllaw ynghyd yn Aberystwyth heddiw (ddydd Iau 30 Mehefin) i drafod y datblygiadau diweddaraf yn y frwydr yn erbyn twbercwlosis (TB).